Navigace

Obsah

Stránka

Pasport místních komunikací - mimo krajských silnic je v obci téměř 30 km komunikací

Aktualizace k 31.3.2017

Silniční správní úřad Obecního úřadu Mirošovice, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 písm. a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vydal dne 11. 1. 2017 pod č. j. 53/17 Rozhodnutí, kterým stanovil místní komunikace na území obce Mirošovice.

V souladu s tímto rozhodnutím byl upraven pasport komunikací obce Mirošovice z 30. 11. 2009. Vzhledem k tomu, že v mezidobí proběhla digitalizace katastrální mapy obce Mirošovice, byl proveden zákres upraveného pasportu komunikací do nové digitalizované katastrální mapy.

Komunikace, které nejsou dálnicemi či silnicemi a zároveň nebyly zařazeny do místních komunikací, jsou vedeny jako veřejné účelové komunikace. Komunikace v uzavřených areálech nejsou v pasportu komunikací vedeny.
Silničním správním úřadem pro účelové komunikace je Silniční správní úřad Městského úřadu Říčany.

Popis nadřazené silniční sítě se nemění. U komunikací, u kterých nedošlo k přeřazení, bylo převážně zachováno stávající číslování

Aktualizace údajů obsažených v pasportu komunikací byla provedena v rozsahu provedených změn. Ostatní údaje nebyly aktualizovány.

Po provedení úprav je na území Mirošovic: 36 místních komunikací III. třídy v celkové délce 9, 614 km, 17 místních komunikací IV. třídy v celkové délce 4,856 km a 54 veřejně přístupných účelových komunikací o celkové délce 15,140 km.
Obec Mirošovice je "prošpikována" těmito komunikacemi o celkové délce 30 km. 
 

 


19. 4. 2017 Zobrazit méně

ČEZ - přerušení dodávky elektřiny v části obce - čtvrtek 20.4. od 7.30 - 13.00

Nepůjde proud v části obce od ulice Hlavní k Ježovu a Školní 211 (školní areál)

18. 4. 2017 Zobrazit více

Senohrabský běh "U Kanálu" - čtvrtek 20.4. od 17 hodin

Už 54. ročník tohoto jarního běhu

11. 4. 2017 Zobrazit více

EXIT 21 - vyšlo číslo 3/2017

Obecní časopis EXIT 21, březen 2017, je hotové

3. 4. 2017 Zobrazit více

Středočeská police hledá nové zájemce!

Práce, která má smysl a pomáhá!

31. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka