Navigace

Obsah

Stránka

Nabídka zaměstnání a pronájmu

3x volné pracovní místo, pronájem kanceláří v Mirošovicích

11. 5. 2017 Zobrazit více

Omezení provozu na I/3 do Benešova - 25.4. - 28.4. 2017

Částečné uzavírky na 3 úsecích

24. 4. 2017 Zobrazit více

Od roku 2000 byly v obci realizovány projekty za 180 mil. Kč

Projekty od roku 2000, doplnění fotodokumentace. Vize na roky 2017-22

23. 4. 2017 Zobrazit více

Pasport místních komunikací - mimo krajských silnic je v obci téměř 30 km komunikací

Aktualizace k 31.3.2017

Silniční správní úřad Obecního úřadu Mirošovice, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 písm. a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vydal dne 11. 1. 2017 pod č. j. 53/17 Rozhodnutí, kterým stanovil místní komunikace na území obce Mirošovice.

V souladu s tímto rozhodnutím byl upraven pasport komunikací obce Mirošovice z 30. 11. 2009. Vzhledem k tomu, že v mezidobí proběhla digitalizace katastrální mapy obce Mirošovice, byl proveden zákres upraveného pasportu komunikací do nové digitalizované katastrální mapy.

Komunikace, které nejsou dálnicemi či silnicemi a zároveň nebyly zařazeny do místních komunikací, jsou vedeny jako veřejné účelové komunikace. Komunikace v uzavřených areálech nejsou v pasportu komunikací vedeny.
Silničním správním úřadem pro účelové komunikace je Silniční správní úřad Městského úřadu Říčany.

Popis nadřazené silniční sítě se nemění. U komunikací, u kterých nedošlo k přeřazení, bylo převážně zachováno stávající číslování

Aktualizace údajů obsažených v pasportu komunikací byla provedena v rozsahu provedených změn. Ostatní údaje nebyly aktualizovány.

Po provedení úprav je na území Mirošovic: 36 místních komunikací III. třídy v celkové délce 9, 614 km, 17 místních komunikací IV. třídy v celkové délce 4,856 km a 54 veřejně přístupných účelových komunikací o celkové délce 15,140 km.
Obec Mirošovice je "prošpikována" těmito komunikacemi o celkové délce 30 km. 
 

 


19. 4. 2017 Zobrazit méně

Stránka