Navigace

Obsah

Stránka

Obec Tehovec nabízí k pronájmu hospodu

Nabídky do 12.11.2018

4. 11. 2018 Zobrazit více

Místní Honební společenstvo Kunice informuje

Myslivecké právo - 3x velký hon

Vážení, zřídili jsme nově v našem Honebním společenstvu výbor, který bude ve spolupráci s Obecními úřady v honitbě průběžně poskytovat občanům informace o činnosti myslivců prostřednictvím vývěsek a příspěvků v místních zpravodajích. Zároveň bude reagovat na jejich podněty a dotazy.

Jiří Pačes, honební starosta

 

Zde první info:

MYSLIVCI  KUNICE - INFORMACE PRO OBČANY

Každoročně se zejména na podzim zintenzivní migrace divokých prasat společně s jejich dospívajícími mláďaty. Po sklizni zemědělských plodin na polích již zpravidla nic nezbývá, a proto jsou nuceni se za potravou vydávat všemi směry, často i do několika kilometrových vzdáleností. Hledají zejména myši a různé larvy, nejraději na posekaných loukách či jiných volných prostranstvích. Jediná bachyně s dorůstajícími mláďaty je schopna za noc přerýt celou louku.

Dozrálé, opadané či vyhozené ovoce, zelenina, bioodpad a jiné zbytky potravin vyhozené v blízkém okolí zástavby, jsou pro divoká prasata velkým lákadlem, a často je přilákají do blízkosti domů. Někdy se zatoulají doslova až do ulice.

Místní myslivci i myslivci v okolních honitbách tuto problematiku samozřejmě dopodrobna znají a odlov divokých prasat v souladu s splatnými zákony a za pomoci udělených výjimek celoročně provádějí. Není pravdou, že místní myslivci nic nedělají. Problémy s divokými prasaty řeší naprosto stejně jako v sousedních honitbách, kde je situace totožná. Mimo celoroční odlov jednotlivci se v cílených lokalitách provádějí mimořádné společné naháňky (naposledy 16.09.2018).

Velké hony v rozsahu celé honitby budou

  • 27.10.2018
  • 24.11.2018
  •   8.12.2018

 

RADY PRO OBČANY

  • Nevyhazovat ovoce ani zbytky potravin do blízkosti zástavby.
  • Zkontrolovat a opravit oplocení svých nemovitistí proti vniknutí zvěře na pozemek.
  • Při event. setkání s divokým prasetem v klidu ustoupit a dát mu možnost volného úniku.
  • Při procházkách s pejsky, zejména v lese, se vyhýbat hustým porostům, na neudržovaných loukách pak vyšším starým travinám, kde se během dne prasata nejčastěji zdržují.
  • Zásadně se nepřibližovat k poraněnému praseti ani k jinému druhu divoké zvěře (nejnebezpečnější případ střetu). Pokud jej uvidíte, neprodleně volejte na telefon +420 602 335 276 - Pačes Jiří, příp. +420 606 705 357 - Ing. Jakešová Patrície. Na uvedená čísla můžete volat samozřejmě jakékoli dotazy související s myslivostí.

Divoká prasata obecně, krom výjimečných případů, nejsou pro člověka nebezpečná.Vědí o nás díky svým smyslům dříve, než je spatříme, a když nezůstanou ležet v krytu, utečou. Při hledání potravy přirozeně způsobují i škody, ale jsou součástí naší přírody a posláním myslivosti je udržovat jejich předepsané početní stavy a ne je vyhubit.

Všem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

.

 

                                                                            

 

 

                                                                              


18. 10. 2018 Zobrazit méně

Stránka