Navigace

Obsah

Stránka

Omezení dodávky pitné vody ze Želivky - sdělení VHS Benešov

100%-ní naplnění vodojemu Peleška

Oznámení Vodohopodářské společnosti Benešov

 

V termínu 17.8. – 19.8. 2020 dojde ke snížení hladiny v místě dodávky pitné vody z přivaděče Želivka pro odběrné místo Javorník.

Předpokládaná doba snížení hladiny dle sdělení Želivské provozní a.s. je cca od 17.8.2020 20.00 hod do 19.8.2020 8.00 hod.

VHS Benešov, jako provozovatel vodovodního přivaděče Javorník Benešov, vynaloží maximální úsilí, aby dodávka vody pro připojené obce nebyla přerušena.

Díky dostatečné kapacitě vodojemu Peleška by měla být pokryta spotřeba pitné vody po hlášenou dobu omezení přivaděče Želivka.

Před zahájením odstávky bude akumulace vodojemu Peleška naplněna na maximální úroveň k zajištění plynulé dodávky bez přerušení.

V případě nejasností nás kontaktujte – Ing. Jana Vondrušková, tel.: 724 431 991.

 

Ing. Jana Vondrušková, technická ředitelka

 

  • Oznámení VHS Benešov - zde

 


15. 8. 2020 Zobrazit méně

Prodej borůvek! Pátek 14.8. u potravin od 10 - 10.45 hodin. Míra Borůvka!

Až do konce září pátky vždy po 14 dnech

11. 8. 2020 Zobrazit více

Letní kino Říčany - program

Promítání na 5 místech

7. 8. 2020 Zobrazit více

Stránka