Navigace

Obsah

Stránka

Parkoviště P+R u nádraží - slavnostní otevření v úterý 7.7. v 18 hodin

Zprovoznění parkoviště - s dětským programem

6. 7. 2020 Zobrazit více

Staň se policistou! Nábor nových členů

Obvod Praha - venkov

V zájmu bezpečnosti občanů i majetku je bezpodmínečně nutné doplnit početní stavy policistů u útvarů PČR.

Zdejší územní odbor Praha venkov – JIH se dlouhodobě potýká s výrazným nedostatkem policistů. Nejvhodnějším řešením je  doplnění chybějících policistů uchazeči z řad místního obyvatelstva.

Staňte se policistou

Touto výzvou se obracejí policisté z územního odboru na občany, kterým není lhostejná bezpečnost, a kteří chtějí ve svém životě bojovat se zločinem, zastávat a prosazovat zákon.

Jednou z našich priorit je i doplnění neobsazených tabulkových míst na jednotlivých útvarech  našeho územního odboru. Zvýšením početních stavů policistů v regionu je veřejností vnímáno pozitivně a samozřejmě to může vést u většiny obyvatel i ke zvýšení jejich pocitu bezpečí v dotčených lokalitách, což je i naším cílem.

V rámci územního odboru disponujeme volnými služebními místy na základních útvarech, na která Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá nové uchazeče do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

Nově přijatí policisté mohou nastoupit službu na oddělení hlídkové služby Čestlice se sídlem v Nupakách, nebo pěti obvodních odděleních: Hradištko pod Medníkem, Jesenice, Jílové u Prahy, KameniceŘíčany, či na dopravním inspektorátu územního odboru v Mnichovicích.

Máme zájem o uchazeče, kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Rádi v našich řadách přivítáme všechny perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost kariérního růstu. Všichni noví policisté budou řádně proškoleni pro výkon svého budoucího povolání.

Předpoklady k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který:

  • o přijetí písemně zažádá,
  • je starší 18 let,
  • je bezúhonný,
  • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo (minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou), na které má být ustanoven,
  • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • není členem politické strany nebo politického hnutí,
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

 

V případě zájmu, mohou zájemci a uchazeči kontaktovat naše pracoviště náboru nových policistů na telefonním čísle: 725 523 406, případně prostřednictvím e-mailu: poj.nabor@pcr.cz. Další informace k přijetí do služebního poměru naleznete zde.

 

por. Bc. Zdeněk Chalupa , komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence

Husova 256
254 01 Jílové u Prahy

 

.

 

 

 
   

 

 

 


14. 6. 2020 Zobrazit méně

Koordinátor sociální péče na Říčansku - zajišťuje MAS

Informace o práci sociálního pracovníka

10. 6. 2020 Zobrazit více

Kriminalisté hledají majitele řady odcizených věcí. Nejsou vaše?

Výzva Policie ČR - Praha a Středočeský kraj

9. 6. 2020 Zobrazit více

Stránka