Navigace

Obsah

Stránka

Parkoviště P+R u nádraží - slavnostní otevření v úterý 7.7. v 18 hodin

Zprovoznění parkoviště - s dětským programem

6. 7. 2020 Zobrazit více

Oprava dálnice D1 od 2,35 do 11,2 km směr Brno. Termín 15.6. - 31.10.

Opět omezení na D1

 

Ředitelství silnic a dálnic obnovuje v pátek 12. června práce na opravě dálnice D1 v km 2,4 – 11,2 ve směru z Prahy. V rámci opravy dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Rekonstrukcí projdou také obě odpočívky v Újezdu u Průhonic.

V pátek 12. června bude po ukončení odpolední dopravní špičky zahájena instalace dopravních omezení. Během neděle 14. června bude následně převeden provoz a místem se bude projíždět v režimu 2+3 jízdní pruhy. Vlastní práce budou zahájeny v pondělí 15. června.

Práce byly rozděleny do několika navazujících etap, aby byla v maximální možné míře zachována plynulost provozu. S postupem stavebních prací se tedy bude dopravní opatření v místě měnit. Doprava bude vedena převážně v režimu 2+2+1 jízdní pruh (tzn. 3 pruhy v jednom směru, 2 pruhy v druhém).

V rámci zachování bezpečnosti řidičů, našich pracovníků i pracovníků zhotovitele prosíme všechny, kteří budou místem projíždět, o vzájemnou ohleduplnost a dodržování stanovených rychlostí. K tomuto účelu bude také instalováno úsekové měření rychlosti.

Dopravní omezení na dálničních exitech:

  • EXIT 8 na Dobřejovice a Čestlice bude uzavřen ve směru na Brno v termínu 15. 6. – 3. 7.
  • EXIT 6 na Průhonice – sjezd a nájezd na dálnici D1 nebude možný v termínu 4. 7. – 19. 7.
  • v srpnu bude na dva týdny uzavřen nájezd na dálnici D1 ze silnice II/101 od Říčan a Jesenice ve směru na Brno a doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách
  • na konci srpna zasáhnou práce EXIT 2 Šeberov a Opatov ve směru do Prahy, práce však budou prováděny po jízdních pruzích a tak již významně do plynulosti provozu nezasáhnou

 

Přehled prací v roce 2020:

- oprava vozovky v km 5,3 – 9,4 včetně větví exitu 6 vpravo

- oprava vozovky v km 9,4 – 9,7 v rozsahu odbočovacích pruhů

- oprava vozovky v km 11,2 – 12,0

- oprava odpočívky Újezd u Průhonic vlevo

- oprava vozovek větví exitu 2 vlevo

- oprava vozovek všech přejezdů středního dělícího pásu v km 2,8 – 9,5

- výměna stožárů veřejného osvětlení a kab. rozvodů ve středním dělícím pásu v km 1,8 – 2,8

- výměna kabelových rozvodů a stožárů veřejného osvětlení

- doplnění svodidel v krajnici levého jízdního pásu v km 0,5 – 0,7 a podél připojovacích a odbočovacích pruhů exitu 2 vlevo

 

D1 Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 vpravo a odpočívek Újezd u Průhonic L+P

zhotovitel: EUROVIA CS

cena: 423 mil. Kč bez DPH

termín: 06/2020 – 10/2020 (pokračování oprav z roku 2019, délka je 210 dní)

 

mapa uzavírek - zde

přehled oprav D1 (0,0 - 20,0 km) - zde

 

.

----------------------------------------------------------------------------------

 

Rekonstrukce dálnice D1 od Chodova do Říčan

od 15.6 - 31.10.2020

 

Zhotovitel Eurovia CS plánuje dokončit v plném rozsahu opravu dálničního úseku D1 u Prahy, která byla započata v roce 2019. Samotná realizace oprav bude zahájena v pondělí 15. 6. 2020 s plánovaným ukončením koncem října téhož roku a opravovat se bude zejména pravý jízdní pás (směr Brno) od km 2,350 do  km 11,200, což představuje úsek přibližně mezi EXIT 2 CHODOV a EXIT 12 MODLETICE

Přípravná fáze realizace opravy započne již o víkendu 6. 6. - 7. 6. 2020 přípravou dopravního značení potřebného k provedení dopravně inženýrského opatření (DIO) k nezbytně nutnému omezení dopravy v tomto exponovaném úseku dálniční sítě v ČR, kde intenzita provozu ve všední dny, podle posledního sčítání dopravy v roce 2016, dosahuje přes 85 tis. vozidel denně. Z hlediska Ředitelství silnic a dálnic ČR se jedná o nejnáročnější opravu v regionu Praha-střední Čechy.

O víkendu 12. 6. - 14. 6. 2020 započne stavba DIO a montáž dočasného svodidla v km 5,000 – 9,700, přičemž na tuto činnost již budou navazovat samotné stavební práce a další stavby DIO tak, jak budou stavební práce postupovat dle harmonogramu. Ten zohledňuje maximální plynulost silničního provozu a průchodnost daným místem a maximální bezpečnost v exponovaných úsecích pro řidiče i osoby pohybující se v pracovním prostoru stavby.

Pokud jde o samotné stavební práce, zbývá konkrétně dokončit opravu vozovky pravého jízdního pásu dálnice D1 v úseku km 5,285 – 9,405  ( Club Hotel Průhonice- Exit  10 PLZEŇ) včetně větví exitu 6 vpravo, částečně pak vozovku v úseku km 9,405 – 9,665 v rozsahu odbočovacích pruhů a doplněný úsek km 11,200 – 11,980. Dále pak opravu odpočívky Újezd u Průhonic vlevo, opravu vozovek větví exitu 2 vlevo, opravu vozovek všech přejezdů SDP od km 2,750 do km 9,520, výměnu stožárů veřejného osvětlení a kabelových rozvodů v SDP v km 1,750 – 2,750, výměnu kabelových rozvodů a stožárů VO a doplnění svodidel v krajnici levého jízdního pásu v km 0,470 – 0,650 a podél připojovacích a odbočovacích pruhů exitu 2 vlevo jen pro upřesnění, celková cena opravy kompletního úseku je 423 mil Kč bez DPH.

K největšímu omezení dopravy dojde v rámci rekonstrukce povrchu pravého jízdního pásu v již avizovaném úseku km 5,285 – 9,405  (Club Hotel Průhonice- Exit č. 10 PLZEŇ), kde bude po celou dobu realizace oprav, tedy minimálně do konce října 2020, probíhat rekonstrukce vždy poloviny jízdního pásu. Tento model byl zvolen kvůli možnosti vést dopravu v tomto úseku v režimu 1/ 2+2 (v praveném pásu dálnice bude veden směrem na Brno 1 jízdní pruh, v levém pásu dální 4 provizorní jízdní pruhy vždy 2 směre Praha + 2 směr Brno) s již a zmíněným záměrem maximální průchodnosti provozu v místě rekonstrukce.

V první etapě, tedy hned od počátku (cca. 12.6  2020), bude doprava v pravém jízdním pásu vedena v jeho současném levém jízdním pruhu, neboť se bude opravovat pravá část pásu. Je však třeba, aby řidiči pečlivě sledovali dopravní značení i aktuální situaci na místě, protože uspořádání se zde bude v jednotlivých etapách s postupem prací měnit. Je také třeba počítat s průběžným, byť časově omezeným, uzavíráním některých výjezdů z dálnice. Konkrétně se to bude týkat exitu č8 (ČESTLICE,DOBĚJOVICE) a exitu č.6 (PRŮHONICE).

V opravovaném úseku je třeba zejména v ranních a odpoledních špičkách třeba počítat se zdržením, proto doporučujeme všem , kteří dojíždí do Prahy za prací, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a aktivně reagovali na vývoj dopravní situace např. vhodnou volbou alternativní trasy.

O plánovaném i aktuálním dění na dálnicích a silnicích I. třídy ve vaší lokalitě získáte informace z následujících zdrojů ŘSD:

Internetové stránky: www.rsd.cz

V hlavním horním menu klikněte na MAPOVÁ APLIKACE, která umožňuje vyhledat realizované, připravované či ukončené stavby a rekonstrukce ŘSD v místě, které vás zajímá. K řadě staveb naleznete i základní informace.

 

Dopravní informace: http://www.dopravniinfo.cz/

Stránky provozuje ŘSD a získáte zde informace o omezeních a uzavírkách na všech typech silnic a dálnic v ČR. K stáhnutí je rovněž mobilní aplikace, kterou lze použít i jako navigaci s již implementovanými omezeními a jejich aktualizacemi.

Twitter ŘSD Středočeský kraj

Krátké informace k aktuálnímu dění na dálnicích a silnicích I. třídy ve Středočeském kraji.

 

Mgr. Martin Buček, tým komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA

www.rsd.czmartin.bucek@rsd.cz

 

 

 

 


12. 6. 2020 Zobrazit méně

Koordinátor sociální péče na Říčansku - zajišťuje MAS

Informace o práci sociálního pracovníka

10. 6. 2020 Zobrazit více

Kriminalisté hledají majitele řady odcizených věcí. Nejsou vaše?

Výzva Policie ČR - Praha a Středočeský kraj

9. 6. 2020 Zobrazit více

Stránka