Navigace

Obsah

Inženýrské sítě, veřejné osvětlení


V obci Mirošovice jsou v místních komunikacích uloženy inženýrské sítě (IS):
 

 • vodovod (vlastník obec Mirošovice, správce VHS Benešov)
 • kanalizace (dtto)
 • plyn (vlastník a správce RWE)
 • eĺektro (vlastník a správce ČEZ)
 • telefon (vedeno v zemi nebo vrchem, vlastník a správce Telefónica O2)
 • veřené osvětlení (v zemi nebo vrchní vedení, vlastník obec Mirošovice, správce Burcev - elektro)

 

vodovod a kanalizace - výstavba v letech 2003 - 2012. Viz projekty. V intravilánu obce zbývá několik málo míst, ve kterých zatím z důvodu technických, vlastnických nebo málo zastavěných lokalit nebyly sítě budovány. Do odlehlejších částí obce (chatové osady Na Vrchách a Na oblouku) není v nejbližších letech zatím z důvodů finančních (ale i kapacitních  - ČOV) s výstavbou této infrastruktury počítáno. Přesto i do těchto míst se blížíme (výstavba V. etapa kanalizace, podvrty dálnice a zasíťování ulice Hubačovská..)

plyn RWE - regionální centrum Votice, Komenského nám.151, 259 01 Votice

 • kontaktní regionální telefony - 261 153 510-12, 261 153 514, 261 153 507
 • RWE zákaznická linka - 840 113 355

 

elektro ČEZ - ČEZ zákaznická linka - 211 041 111

telefon O2 - O2 zákaznická linka - 800 020 202, z mobilního telefonu *11

 

veřejné osvětlení - lampy prošly všude generální rekonstrukcí, sloupy byly zkráceny   (silnice Hlavní a Senohrabská), v ostatních ulicích jsou postupně vyměňovány za nové. Všechny sloupy veřejného osvětlení mají svá čísla - číslování v každé ulici samostatně, např. Na Ohradě 5, Krátká 2, atd. Údržba a opravy probíhají pravidelně nebo dle potřeby, nejčastěji na základě hlášení občany a zjištěného vandalismu. 
 

 • kontakt a hlášení poruchy, rozbité lampy, blikání, apod.

  OÚ Mirošovice  - 323 656 102, 323 656 096 
  Zprávu předáme správci p. Burcevovi:Poničená lampa za dálnicí u železnice - březen 2012

  René Burcev, elektropráce
  Svahová 197
  Mirošovice
  tel: 602 148 353, 323 656 260
  burcev.rene@cbox.cz