Navigace

Obsah

Obecní časopis EXIT 21


Obecní časopis EXIT 21 vydává Obecní úřad Mirošovice. Vychází vždy poslední týden v měsíci (redakční uzávěrka je 20. den) od roku 1999 (prosinci 1998 vyšlo první - nulté číslo).  

EXIT 21 - první (nulté) číslo z prosince 1998
 

EXIT 21 obsahuje aktuální zprávy ze života obce a najdete zde také všechny potřebné informace z obecního úřadu.

EXIT 21 je zdarma distribuován v počtu 470 výtisků do trvale bydlících domácností. Lze ho zakoupit za 5,-Kč v místní trafice nebo je možné si zaplatit zasílání na jinou adresu (20,- Kč).

V elektronické podobě nabízíme ke stažení na našich stránkách čísla až do roku 2011.

Nižší čísla a výtisky z let 1999 - 2010 lze získat kontaktováním OÚ Mirošovice.
Stejně tak informace o inzerci (cena dle velikosti a počtu opakování, cca 350,-Kč bez DPH za rozměr 1/4 A4).

Odpovědným redaktorem je Ing. Radek Lhocký, zastupitel

Ročníky: