Navigace

Obsah

Zpět

Koronovirus - usnesení vlády o zajištění objektů pro osoby bez přístřeší a domácí násilníky s COVID - 19

Vláda svým usnesením ze dne 30. 3. 2020 č. 341 uložila úkoly hejtmanům ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností k zajištění objektů, v nichž se budou moci zdržovat osoby bez přístřeší a osoby, které byly vykázány z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, nebo jímž byla nařízena karanténa, včetně zajištění provozu a zásobování těchto objektů. Paní hejtmanka k tomu účelu dnes vydala své Rozhodnutí č. 4/2020 (přikládám v příloze), kde nařídila zajištění úkolů dle uvedeného usnesení vlády. Vládní usnesení doporučuje využívat spolupráce s právnickými osobami vykonávající činnost v oblasti pomoci a podpory osobám v nepříznivé situaci.

V otázkách sociální oblasti v dané věci je možné se obracet na Mgr. Petra Hrubého, vedoucího oddělení sociální práce a registrace, Odbor sociálních věcí oddělení sociální práce a registrace tel. 257280351 email hrubyp@kr-s.cz , mob. 724183707

V otázkách veřejné ochrany zdraví na Mgr. Dobisovou Simonu, odborný referent zdravotní péče, Odbor zdravotnictví oddělení správy zdravotní péče, tel. 257280951, email dobisova@kr-s.cz, mob. 602100362.

V otázkách spolupráce s PČR Ing.  Navrátil Luboš, vedoucí oddělení IZS a obrany, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení IZS a obrany tel. 257280156, email navratil@kr-s.cz, mob. 724033768   

Způsob informování a systém hlášení ve smyslu bodu 1., písm. c) Rozhodnutí HT č. 4/2020 bude následně obcím s rozšířenou působností upřesněn.

 Ing. Luboš Navrátil

tajemník BRK (bezpečnostní rada kraje)

 

  • Rozhodnutí hejtmanky - zde
  • Usnesení vlády - zde

Vyvěšeno: 1. 4. 2020

Datum sejmutí: 17. 4. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět