Navigace

Obsah

Obecní rozpočet, rozpočtová opatření


Obec Mirošovice není zadlužená. Všechny realizované akce (u dotačních projektů finanční spoluúčasti) byly hrazeny z vlastních zdrojů. Ve výdajových položkách se nenachází žádné splátky úvěrů či půjček.

Jednotlivá rozpočtová opatření jsou schvalována na zasedáních zastupitelstva obce


Rozpočet na rok 2021, rozpočtový výhled 2022-25

Obecní rozpočet 2021 – stejně jako rok 2020, který byl koncipován jako schodkový (velké dotační akce parkoviště P+R a cyklostezka do Mnichovic), je také rozpočet na rok 2021 připraven se schodkem, a to ve výši 26,6 mil. Kč. Schodek bude kryt z našetřené rezervy obce (k 30.11. činil stav na obecních účtech 38,8 mil. Kč).

Příjmy jsou odhadovány ve výši 21,7 mil. Kč, z toho daňové výnosy odhadujeme 16 mil. Kč, na zbytku se nejvíce podílí poplatky za zhodnocení stavebního pozemku za připravované napojení objektů na inženýrské sítě (Na Vrchách, Karlín), lesní hospodářství, místní poplatky a smluvní nájemné – reklamy na mostě přes D1 a na ulici Hlavní, nájemné ČOV a vodojemu Peleška, obecní úřad (O2), hřbitovní kaple a vodní plochy, dále příjmy z provozování sportovního areálu a tělocvičny a odměna za třídění opadu (EKO-KOM).

Vedle výdajů na pokrytí spoluúčasti investiční akce roku 2021 (ČOV, kanalizace a vodovod - 26 mil. Kč), také vyčleňujme položku 6 mil. Kč na realizaci již projekčně připravené rekonstrukce místní komunikace Hubačovská, dále jsou zde výlohy na běžné fungování celé obce, obecního úřadu a obou škol a významné útraty na kompletní zajištění odpadového hospodářství (1,6 mil. Kč), provoz sportovního areálu a tělocvičné haly (1 mil. Kč), na údržbu zeleně a lesů a v neposlední řadě podpora spolků a kulturních akcí (SK Mirošovice, MC Čolek, Baráčníci, jarmark a vánoční výzdoba, aj.). Celý rozpočet s komentářem je uveřejněn na obecním webu.

Rozpočtovým výhledem na roky 2022-23 až 2025 jsou předpokládané náklady na přípravu výše uvedených projektů a vymezení možných finančně náročných akcí (projekt nástavby MŠ a ZŠ Mirošovice, veřejné osvětlení Hubačovská, opravy komunikací a lesních cest, výsadba po kůrovcové kalamitě, další revitalizace obce – zeleň a dětská hřiště, dům Hlavní 5, projekt rozšíření vodovodu a kanalizace lokality Na Stráni a sousedící části Na Vrchách, aj.). Stav závazků (dluhy obce) činí 0,- Kč, stejně tak obec neeviduje žádné pohledávky vůči třetím osobám.

 

Rozpočet 2021

příjmy
výdaje, místní správarozpočtový výhled 2022-2023
Rozpočtová opatření -
1/2021 (270.99 kB), 2/2021 (265.65 kB), 3/2021 (266.01 kB), 4/2021 (266.13 kB), 5/2021 (271.39 kB)

Rozpočet 2020

příjmy
výdajemístní správarozpočtový výhled 2021-2022
Rozpočtové opatření - 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 (290.27 kB)


Rozpočet 2019

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2020-2021

 

Rozpočet 2018

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2019-2020


Rozpočet 2017

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2018-19


Rozpočet 2016

příjmy
výdajerozpočtový výhled 2017-18
 

Rozpočet 2015

příjmy
výdaje
 

Rozpočet 2014

příjmy
výdaje


Rozpočet 2013

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2012

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2011

příjmy
výdaje

 


Rozpočty z dřívějších let lze studovat na Obecním úřadě Mirošovice