Navigace

Obsah

Obecní rozpočet


Obec Mirošovice není zadlužená. Všechny realizované akce (u dotačních projektů finanční spoluúčasti) byly hrazeny z vlastních zdrojů. Ve výdajových položkách se nenachází žádné splátky úvěrů či půjček.

Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný. 

Rozpočtová rezerva bude použita na neplánované investiční a neinvestiční výdaje, na dotační spoluúčasti, apod.  

Jednotlivá rozpočtová opatření jsou schvalována na zasedáních zastupitelstva obce, od roku 2017 - vyvěšená příloha u zápisu ze zasedání. 

 

Rozpočet 2017

příjmy
výdaje, místní správa

 

Rozpočet 2016

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2015

příjmy
výdaje
 

Rozpočet 2014

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2013

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2012

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2011

příjmy
výdaje

 

 


Rozpočty z dřívějších let lze studovat na Obecním úřadě Mirošovice