Navigace

Obsah

Obecní rozpočet


Obec Mirošovice není zadlužená. Všechny realizované akce (u dotačních projektů finanční spoluúčasti) byly hrazeny z vlastních zdrojů. Ve výdajových položkách se nenachází žádné splátky úvěrů či půjček.

Jednotlivá rozpočtová opatření jsou schvalována na zasedáních zastupitelstva obce, od roku 2017 - vyvěšená příloha u zápisu ze zasedání. 


Rozpočet na rok 2020

Po přebytkových letech 2017 – 2019, které dohromady skončily s účetním přebytkem přes 11 mil. Kč, je rozpočet na rok 2020 koncipován jako schodkový (26,2 mil. Kč).

K realizaci jsou připraveny tři velké investiční projekty (intenzifikace ČOV pro 2000 EO, cyklostezka Mirošovice – Mnichovice kolem Božkovského jezírka a výstavba záchytného parkoviště P+R u nádraží) za celkem 80 mil. Kč.

Příjmy jsou odhadovány ve výši 21 mil. Kč, z toho daňové výnosy činí 17,3 mil. Kč, na zbytku se nejvíce podílí lesní hospodářství, místní poplatky a smluvní nájemné – reklamy na mostě přes D1 a podél ulice Hlavní, ČOV, obecní úřad (O2), hřbitovní kaple, vodní plochy a základní škola, dále příjmy z provozování sportovního areálu a tělocvičny a odměna za třídění opadu (EKO-KOM).

Vedle výdajů na pokrytí spoluúčasti v uvedených třech investičních akcích (31 mil. Kč), jsou zde výlohy na běžné fungování celé obce, obecního úřadu a obou škol a dále významné útraty na kompletní zajištění odpadového hospodářství (1,6 mil. Kč), provoz sportovního areálu a tělocvičné haly (1 mil. Kč), dále příprava projektových dokumentací místních komunikací Hubačovská a Na Stráni, údržba zeleně a lesů a v neposlední řadě podpora spolků a kulturních akcí (SK Mirošovice, MC Čolek, Baráčníci, jarmark, divadla, aj.).

 

Rozpočet 2020

příjmy
výdajemístní správarozpočtový výhled 2021-2022
Rozpočtové opatření - 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020
 

Rozpočet 2019

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2020-2021
 

Rozpočet 2018

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2019-2020

 

Rozpočet 2017

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2018-19

 

Rozpočet 2016

příjmy
výdajerozpočtový výhled 2017-18
 

Rozpočet 2015

příjmy
výdaje
 

Rozpočet 2014

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2013

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2012

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2011

příjmy
výdaje

 


Rozpočty z dřívějších let lze studovat na Obecním úřadě Mirošovice