Navigace

Obsah

Veřejná zasedání zastupitelstva - program, usnesení, zápis


Zastupitelé se schází dle potřeby na pracovních jednáních, pravidelně 1x za 3 měsíce na veřejném zasedání. Zasedání svolává a  zpravidla řídí starosta, přičemž starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to třetina zastupitelů nebo hejtman kraje.

Na webu najdete program, usnesení a zápisy z veřejných zasedání zastupitelů z let 2010 - 2017.

Informace o zasedáních z dřívějších let získáte na Obecním úřadě Mirošovice.
 

Zasedání v roce 2017:

 

zasedání 1/2017 - 7. března 2017
 

zasedání 2/2017 - 7. června 2017
 

 


zasedání 3/2017 - 5. září 2017
 


 

zasedání 4/2017 - 9. října 2017
 

 

zasedání 5/2017 - 18. prosince 2017