Navigace

Obsah

Veřejná zasedání zastupitelstva - program, usnesení, zápis


Zastupitelé se schází dle potřeby na pracovních jednáních, pravidelně 1x za 3 měsíce na veřejném zasedání. Zasedání svolává a  zpravidla řídí starosta, přičemž starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to třetina zastupitelů nebo hejtman kraje.

Na webu najdete program, usnesení a zápisy z veřejných zasedání zastupitelů z let 2016 - 2020.

Informace o zasedáních z dřívějších let získáte na Obecním úřadě Mirošovice.
 

Zasedání v roce 2020:

 

zasedání 1/2020 - 11. března 2020
 

 

 

zasedání 2/2020 - 8. července 2020
 


Přílohy:
 

 

Účetní závěrky Obce Mirošovice, Základní a Mateřské školy Mirošovice

 

 

zasedání 3/2020 - 5. října 2020