Navigace

Obsah

Ostatní druhy odpadů


Bioodpad (hnědé nádoby) - biologicky rozložitelný odpad: ANO svozy ze zahrad a domácností (listí, tráva, štěpky, piliny, ovoce, zbytky zeleniny,.), NE olej, maso, kosti, uhynulé zvířectvo,..   

BRKO - přihláška k odběru kompostéru a svozu hnědé popelnice - akce s kompostéry skončena, hnědé popelnice "běží dál"

BRKO - smlouva o výpůjčce kompostéru - akce skončena
 

popelnice cena var. symbol
120 l 0,- -
240 l 0,- -
1100 l 11 120,- 161

          Úterní harmonogram svozů
             rok 2018 

  

březen -
duben 17., 24.
květen 1., 8., 15., 22., 29.
červen 5., 12., 19., 26.
červenec 3., 10., 17., 24., 31.
srpen 7., 14., 21., 28.
září 4., 11., 18.
říjen 2., 16., 30.
listopad 13.
prosinec -

 

 

Pozn. - svoz bio popelnic 120 l a 240 l pro domácnosti je plně hrazen obcí 

Ostatní platby platby - viz  komunální odpad.

 

 

 

 

Separovaný odpad, textil, oleje - kontejnery 1100 l pro plast, papír, sklo a kartony rozmístěné na čtyřech sběrných místech v obci:
 

1. plasty žlutý k. 2x týdně (pondělí, čtvrtek) OÚ, Nádraží, Karlín, Senohrabská
2. papír modrý k. 1x týdně (středa) OÚ, Nádraží, Karlín, Senohrabská
3. sklo zelený k. 1x měsíčně - čtvrtek po 28 dnech OÚ, Nádraží, Karlín, Senohrabská
4. kartony černý k. 1x měsíčně - pondělí po 28 dnech OÚ, Nádraží
5. textil, hračky bílý k. 1x za 14 dní, dle potřeby OÚ, Karlín
6. oleje z domácností oranžová popelnice dle potřeby - na zavolání Karlín
7. drobné kovy šedá popelnice 1x za 3 týdny - čtvrtek OÚ, Karlín


Sběrné místo u obecního úřadu

Z obecního časopisu EXIT 21:

..nejen webová anketa (250 hlasujících) nám ukázala, že kolem 80% občanů by uvítalo možnost mít přímo doma nádobu na papír a plast.

Shrnutí:

  • popelnice i svoz zdarma (nádoby zapůjčí Marius P., svoz hradí plně obec)
  • rozvoz nádob začátkem prosince na udanou adresu v přihlášce
  • svoz 1x za měsíc, u papíru zvažujeme delší interval (1x za 2 měsíce)


    V Exitu byla přiložena přihláška k odběru jedné nebo obou popelnic – zájemci odevzdávejte na OÚ Mirošovice nejpozději do 15.10.2018!

  • Přihláška - zde

Směsný velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, matrace, kamna, kola, kočárky, aj. Pořádání sběrového víkendu probíhá 4x do roka (březen, červen, září, prosinec) v areálu Karlín pod mostem. Přesné datum s předstihem v obecním časopise  EXIT 21.

Nebezpečný odpad - lednice, pračky, televize, počítače, vysavače, rádia, vrtačky, barvy, ředidla, oleje, aj. Bývá součástí sběrového víkendu se směsným odpadem 2x do roka (červen, prosinec).

Drobný elektroodpad - baterky, žehličky, drobná PC technika, pájky, telefony, fény, aj.  Je možné odevdávat po celý rok do malé zelené  popelnice umístěné před ordinací lékaře u obecního úřadu nebo přímo do sběrového kontejneru před vchodem do budovy obecního úřadu.

Železný odpad - pouze železný odpad lze odvést před obecní areál pod most v Karlíně, případně na zavolání bude železo zdarma obecní multikárou odvezeno.

Směsný odpad pro chatové oblasti - celkem 11 černých kontejnerů v 5 různých chatových lokalitách (Ke Hřišti, Ke Mlejnu, Na Oblouku, Na Vrchách I a II). Kontejnery jsou od roku 2016 ponechány na místě celoročně, svozy probíhají 1x  týdně (čtvrtek nebo pátek). Povinnost úhrady 800,- Kč za každý rekreační objekt za rok do 31.7. v roce v hotovosti nebo převodem na účet obce: 5322201/0100, Variabilní symbol 17, Specifický symbol číslo chaty. Viz   vyhláška 1/2016, 4/2017.