Navigace

Obsah

Ostatní druhy odpadů


Bioodpad (hnědé nádoby) - biologicky rozložitelný odpad: ANO svozy ze zahrad a domácností (listí, tráva, štěpky, piliny, ovoce, zbytky zeleniny,.), NE olej, maso, kosti, uhynulé zvířectvo,..   

BRKO - přihláška k odběru kompostéru a svozu hnědé popelnice - akce s kompostéry skončena, hnědé popelnice "běží dál"

BRKO - smlouva o výpůjčce kompostéru - akce skončena       

 

popelnice cena
120 l 1900,-
240 l 2300,-

          Čtvrteční harmonogram svozů
             bioodpadu - rok 2021 

  

leden 28.
únor 25.
březen 11., 25.
duben 1., 8., 15., 22., 29.
květen 6., 13., 20., 27.
červen 3., 10., 17., 24.
červenec 1., 8., 15., 22., 29.
srpen 5., 12., 19., 26.
září 2., 9., 16., 23., 30.
říjen 7., 14., 21., 28.
listopad 4., 11., 18., 25.
prosinec 2.

 

Bioodpad

Pozn. - svoz bio popelnic 120 l a 240 l pro domácnosti s trvale bydlícími občany je plně hrazen obcí 

Ostatní platby - viz  komunální odpad.

 

PapírPlast

PAPÍR a PLAST do každé domácnosti- zdarma pronájem nádoby, měsíční svozy jsou pro také plně hrazeny obcí. Přihláška k odběru - zde nebo telefonicky na OÚ

  • měsíční svoz domovního platu  - začne v úterý 19.1. (vždy 3. úterý v měsíci)
  • měsíční svoz domovního papíru - začne ve středu 20.1. (vždy 3. středu v měsíci)

Pozn. - protože se jedná o nadstandardní službu obce, podmínkou pro její bezplatné využití je trvalý pobyt alespoň jednoho obyvatele nemovitosti.

Zpoplatněný servis svozu plastu a papíru z domácnosti (door to door), případně získat další nádobu, je možné za ceny roku 2021:

  • pronájem nádoby 240 l (zdarma)

  • vývoz nádoby 850,- Kč/rok


Intuitivní - přehledný barevný harmonogram svozů všech 4 popelnic - zde

Separovaný odpad, textil, oleje - kontejnery 1100 l pro plast, papír, sklo a kartony rozmístěné na čtyřech sběrných místech v obci:
 

1. plasty žlutý k. 1x týdně (úterý) OÚ, Karlín, Senohrabská
2. papír modrý k. 1x týdně (středa) OÚ, Karlín, Senohrabská
3. sklo zelený k. 1x po 28 dnech  OÚ, Nádraží, Karlín, Senohrabská
4. textil, hračky bílý k. 1x týdně, dle potřeby OÚ, Karlín
5. oleje z domácností oranžová popelnice dle potřeby - na zavolání Karlín
6. drobné kovy šedá popelnice 1x za 14 dní (pátek) OÚ, Karlín


Sběrné místo u obecního úřadu

 

  • Směsný velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, matrace, kamna, kola, kočárky, aj. Pořádání sběrového víkendu probíhá 4x do roka (březen, červen, září, prosinec) v areálu Karlín pod mostem. Přesné datum s předstihem v obecním časopise  EXIT 21.

  • Nebezpečný odpad - lednice, pračky, televize, počítače, vysavače, rádia, vrtačky, barvy, ředidla, oleje, aj. Bývá součástí sběrového víkendu se směsným odpadem 2x do roka (červen, prosinec).

  • Drobný elektroodpad - baterky, žehličky, drobná PC technika, pájky, telefony, fény, aj.  Je možné odevdávat po celý rok do malé zelené  popelnice umístěné před ordinací lékaře u obecního úřadu nebo přímo do sběrového kontejneru před vchodem do budovy obecního úřadu.

  • železný odpad - pouze železný odpad lze odvést před obecní areál pod most v Karlíně, případně na zavolání bude železo zdarma obecní multikárou odvezeno.

  • Směsný odpad pro chatové oblasti - celkem 14 černých kontejnerů v 5 různých chatových lokalitách (Ke Hřišti, Ke Mlejnu, Na Oblouku, Na Vrchách I a II). Kontejnery jsou od roku 2016 ponechány na místě celoročně, svozy probíhají 1x  týdně (čtvrtek nebo pátek). Povinnost úhrady 1000,- Kč za každý rekreační objekt za rok do 31.7. v roce v hotovosti nebo převodem na účet obce: 5322201/0100, Variabilní symbol 17, Specifický symbol číslo chaty. Viz vyhlášky 1/2019 a 2/2019.