Navigace

Obsah

Nejvýznamnější projekty v Mirošovicích


V souhrnné tabulce jsou uvedeny nejhlavnější projekty, které byly realizovány pomocí dotačních titulů - krajských, národních nebo z fondů EU - za posledních 18 let.
 

Vedle těchto společně financovaných projektů obec realizovala spoustu akcí, které byly hrazeny pouze z vlastních zdrojů (protože jsme v žádostech o dotaci nebyli úspěšní nebo žádné dotační tituly nebyly v "nabídce" - např. územní plán, hřiště ve školní zahradě nebo u obecního úřadu, rekonstrukce rozhlasu a veřejného osvětlení, obecní hřbitov a válečné hroby, dopravní a info tabule, aj.).


Nový hrací povrch na školním hřišti - srpen 2012

 Obnova Pomníku padlých U Zvoničky - p. Dobrý, říjen 2012