Navigace

Obsah

Zpět

Veřejné zasedání zastupitelstva obce - úterý 13.3. od 18 hodin

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

V úterý 13. března od 18 hodin se v budově obecního úřadu koná 1. letošní veřejné zasedání zastupitelů obce
 

Program:

 1. Rozpočtové opatření 6/2017, 1/2018

 2. Převod hospodářských výsledků MŠ a ZŠ Mirošovice

 3. Veřejnoprávní smlouva s obcí Senohraby o spolupráci
  -plnění úkolů jednotky požární ochrany
  - provozování veřejného pohřebiště v jiné obci
 4. Projekty 2017 – 22
  - nádrž U Zvoničky – smlouva o dílo
  - intenzifikace ČOV a rozšíření vodohospodářské infrastruktury – projektová dokumentace pro stavební povolení a inženýring - smlouva o dílo

 5. Nájemní smlouva o užívání mostu přes dálnici D1 – dodatek č. 5 ke smlouvě

 6. Prodej obecního pozemku
  - parc.č. 684/4 (57 m2)
  - parc.č. 1897/12 (60 m2)

   
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
  - Obec – ČEZ, ulice K Rybníku
  - Obec – ČEZ, ulice Pod Jiřím

   
 8. Nový název ulice – „Na Hůře“
 9. Různé   

Vyvěšeno: 7. 3. 2018

Datum sejmutí: 23. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět