Navigace

Obsah

 

 

Stránka

ČEZ - 2x drobná výluka v dodávce proudu - 7.3. a 14.3.

Viz oranžový odkaz ČEZ DISTRIBUCE vpravo

22. 2. 2024 Zobrazit více

Masopust v Mirošovicích - sobota 17.2.2024 od 13 hodin

Zve Obec baráčníků a MC ČOLEK

15. 2. 2024 Zobrazit více

Odpadové hospodářství 2024 - rozpis svozů. Ve středu 7.2. už jen svoz se známkou 2024!

Rozpis všech domovních svozů vč. sběrného dvora v Senohrabech

První svoz komunálu, kdy již nebudou tolerovány známky z roku 2023, je sředa 7.2.2024

 

Dále z Exitu 1/2024:

Mirošovické odpady v roce 2024 - telefonní číslo na call centrum pro zodpovězení dotazů a řešení případných reklamací - 493 414 777 (v provozu jen ve všední dny od 8.00 – 16.00 hodin). Na toto číslo volejte, když Vám např.:

 • nevyvezou popelnici
 • když bude poškozena či odcizena. Nejprve se podívejte, zda nebyla ponechána kousek vedle nebo na začátku ulice - tato situace může nastat nyní v zimním období
 • pakliže byla popelnice poškozena obsluhující posádkou nebo pokud třeba spadne do svozového vozu, měli byste najít ve schránce nebo na nádobě lísteček s touto informací a telefonním číslem pro domluvu o obdržení nové nádoby. Každá reklamace bude vyřizována individuálně
 • pokud by došlo k poškození majetku – opět musí být zaznamenáno protokolem o nehodě
 • řešení stížnosti na chování zaměstnanců

 

Teprve, když se Vám nepodaří kontaktovat call centrum nebo si budete myslet, že věc nebyla správně vyřízena, volejte, prosím, obecní úřad.

Dále:

 • první svoz komunálu, kdy již nebudou tolerovány známky 2023 (a popelnice zůstane nevyprázdněna), je středa 7.2.2024

 • nádoby neodklízejte, dokud v obci svoz neproběhl, umisťujte popelnice na spolehlivě přístupná místa
 • každý podnikatel v obci musí mít uzavřenou smlouvu na zajištění svozu směsného a tříděného odpadu. Nelze využívat obecní systém likvidace tříděného odpadu!
 • směsný odpad středy, bio čtvrtky, plast 3. úterý v měsíci, papír 3. středu v měsíci

 

Další druhy odpadů v obci

 • Separovaný odpad:           kontejnery pro plast, papír, sklo, drobné kovy, oleje a textil rozmístěné na čtyřech sběrných místech v obci:

 

1.

plasty

žlutý k.

1x týdně (pondělí)

OÚ, Karlín, Senohrabská

2.

papír

modrý k.

1x týdně (středa)

OÚ, Karlín, Senohrabská

3.

sklo

zelený zvon

1x měsíčně (středa)

OÚ, nádraží, Karlín, Senohrabská

4.

textil, hračky

bílý k.

1x za 14 dní (úterý)

OÚ, nádraží, Karlín

5.

oleje z domácností

oranžová popelnice, PET lahve k popelnicím!

dle potřeby

Karlín

6.

drobné kovy

šedá popelnice

1x 14 dní (čtvrtek)

OÚ, Karlín

 

 

 • směsný velkoobjemový odpad:     1x za měsíc (každá 3. sobota od 9-15 hodin, sběrný dvůr v Senohrabech u nádraží)
 • nebezpečný odpad:                       velký odpad Senohraby, drobný elektroodpad celoročně u obecního úřadu – box před vchodem nebo malá zelená popelnice u kontejnerů
 • chatové oblasti + hřbitov:             kontejnery celoročně, svoz 1 x týdně pátky
 • železný odpad:                              nepřetržitě po celý rok lze odvést po domluvě s pány z pracovní čety před areál pod mostem (Karlín), případně na                                                          zavolání zdarma odvoz zajistíme. Zdůrazňujeme - předávat pouze železné věci
 • Pakliže produkujete více směsného odpadu a jedna nádoba Vám nestačí, lze si koupit známky dvě (popelnici obdržíte zdarma). Podobně si lze zaplatit a získat nádobu pro druhý svoz bio, plastu nebo papíru.                                                                                                
 • Všechny sběry odpadu, kromě směsného, jsou hrazeny z obecního rozpočtu. Bezplatný domovní servis je určen pouze pro objekty s trvale hlášenými občany v Mirošovicích.

Připomínka MP: ,

 • vánoční stromečky bez ozdob a háčků můžete přistavit k hnědé nádobě - posádka jej vhodí do vozidla při odvozu biologicky rozložitelného odpadu Pokud likvidujete umělé vánoční stromečky, vhazujte je do objemného odpadu
 • Svozový čas je je 06-22 hodin, přistavte nádoby raději od večera předchozího dne
 • Odpad přimrzlý v nádobě posádka zkusí znovu, většinou se tak vysype pouze vrchní část. Podobně u bio odpadu, kdy hrozí i mechanické poškození vozu – zde je pak lepší celý svoz zrušit (už se 1x stalo, info SMS a web)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpadové hospodářství v roce 2024. Platby od pondělí 8.1.2024. Pořádek dělá přátele

 

Sídlo provozovny svozové společnosti Marius Pedersen (MP), zajišťující i nadále služby pro obec Mirošovice, zůstává stejné – MP Říčany, Březinova 1650. Nezměnila se ani telefonní linka pro řešení reklamací - call centrum, které je v provozu každý pracovní den od 8.00 – 16.00 hodin: 734 414 777. To lze kontaktovat pro hlášení nevyvezení či poškození nádoby, jakékoliv reklamace či zodpovězení dotazu. E-mail: mpricany@mariuspedersen.cz, www.mariuspedersen.cz

 

 • Neměnná je organizace svozů se středečními 14 -denními a měsíčními cykly, možnost výběru ze 2 variant známek – dle intervalu svozu
 • Poslední svoz v roce 2023: středa 27.12. (komunál jen svozy 1x14 dní)
 • První svozy v roce 2023: středa 10.1. (komunál všechny svozy), úterý 16.1. (papír), středa 17.1. (plast).
 • Svoz bioodpadu – první v roce 2024 vychází na čtvrtek 18.1. Známky na bio se jako v případě papíru a plastů již nevydávají.
 • Kontejnery pro chatové oblasti opět zůstanou v osadách celoročně – svoz 1x týdně
 • První svoz komunálu, kdy již nebudou tolerovány známky z roku 2023, je tedy středa 7.2.2024
 • Všechny harmonogramy svozů již naleznete v tomto čísle a samozřejmě na obecním webu
 • Zakoupení známek na černé popelnice je povinné

 

Placení poplatků za svoz odpadu (i poplatků za psa, hřbitovních poplatků, poplatků z ubytovací kapacity, aj.) je možné z důvodů účetních platit na OÚ Mirošovice až

od pondělí 8.1.2024

 

Své platby můžete zaslat jednotlivými převodními příkazy na účet OÚ Mirošovice – číslo účtu 5322201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo poplatku, specifický symbol je číslo popisné domu (číslo evidenční chaty), vhodné je pro příjemce uvést další specifikaci, např. Vaše jméno.

Po obdržení platby na účet Vám zašleme „místní“ poštou doklad o zaplacení a známku na popelnici. POZOR – pakliže by toto nebylo ze všech možných důvodů proveditelné – je nutné si známku osobně na úřadě vyzvednout!!

 

Shrnutí – poplatky

 

svoz komunálního odpadu

VS

cena Kč

120 1x měsíčně

11

1500,-

120 2x měsíčně

12

3000,-

Poplatek pro chataře

17

1500,-

poplatek za 1. psa

31

150,-

poplatek za 2. a dalšího psa

31

300,-

hřbitovní poplatek

21

150,-

 

Pozn.:

 • PET lahve s jedlým olejem: odkládejte PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndáte před dům. Důležité je, že to musí být uzavřené a plné PET lahve, na jiné nádoby není box na autě nachystán. Pokud tam někdo nechá olej ve sklenici, kanystru apod., je pravděpodobné, že taková nádoba mu tam zůstane
 • vánoční stromečky bez ozdob a háčků můžete přistavit k hnědé nádobě - posádka jej vhodí do vozidla při odvozu biologicky rozložitelného odpadu Pokud likvidujete umělé vánoční stromečky, vhazujte je do objemného odpadu
 • Svozový čas je je 06-22 hodin, přistavte nádoby raději od večera předchozího dne
 • Odpad přimrzlý v nádobě posádka zkusí znovu, většinou se tak vysype pouze vrchní část. Podobně u bio odpadu, kdy hrozí i mechanické poškození vozu – zde je pak lepší celý svoz zrušit

 


4. 2. 2024 Zobrazit méně

Stránka