Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Zkolaudováno! Senohrabská od zítřka průjezdná bez omezení

Dopravně bezpečnostní úpravy 2. etapa - hotovo

4. 12. 2014 Zobrazit více

Zámek Jemniště - adventní benefiční koncert 7.12.

Česká mše vánoční a sbor Notre Dame

2. 12. 2014 Zobrazit více

Sběrový víkend v Karlíně tento víkend!

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

25. 11. 2014 Zobrazit více

MC Čolek se ptá - nová anketní otázka

Anketa Mateřského centra Čolek

21. 11. 2014 Zobrazit více

Předvánoční akce v Hrusicích

Plán kulturních akcí obce Hrusice

19. 11. 2014 Zobrazit více

Projekt meziobecní spolupráce - analytický dokument

Analýzy v oblasti školství, odpadů, sociálních služeb a dopravy

Analytický dokument za školství, odpadové hospodářství, sociální oblast a dopravu v ORP Říčany

Tým projektu meziobecní spolupráce zveřejnil na webových stránkách města Říčany dokument obsahující analýzy v oblasti školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb a dopravy.  Analýzy byly zpracovány za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany, tedy 52 obcí. Dokument obsahuje data obecného charakteru o celém regionu a zejména data z výše uvedených oblastí. V oblasti dopravy byla analyzována silniční a železniční síť, dopravní obslužnost i např. cyklistická doprava, v oblasti odpadového hospodářství jsou k dispozici data o produkci odpadů a způsobu nakládání s nimi a za sociální oblast např. počty sociálních služeb a zařízení a jejich seznamy. Zajímavá nejen pro odborníky, ale i pro veřejnost je situační analýza základního a mateřského školství, poskytující např. údaje o počtech škol, průměrném počtu žáků, očekávaném vývoji počtu žáků do r. 2023 a další.

Dále byly za každou oblast zpracovány SWOT analýzy, analýzy rizik, finanční analýzy a analýzy cílových skupin.

V další fázi projektu bude připravena návrhová část tohoto dokumentu, s konkrétními cíli a projekty meziobecní spolupráce. Projekt meziobecní spolupráce je celorepublikovým projektem Svazu měst a obcí, financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Záměrem je podnítit komunikaci mezi obcemi na úrovni ORP, zmapovat stávající spolupráci a navrhnout další modely spolupráce v podobě nových či transformovaných dobrovolných svazků obcí a strategií dalšího rozvoje.

Dokument najdete na webových stránkách info.ricany.cz v sekci Život ve městě – Meziobecní spolupráce – Ke stažení a také zde

Karolina Emanuelová,

koordinátorka meziobecní spolupráce, karolina.emanuelova@ricany.cz


13. 11. 2014 Zobrazit méně

Pozor - krátkodobé překopy ulic Husova a Pod Mostem!

V uvedené dny pouze jednostranný přístup!

7. 11. 2014 Zobrazit více

Máme ho! Dnes jsme převzali nový zametací stroj

Obec zakoupila víceúčelový zametací vůz

6. 11. 2014 Zobrazit více

Stránka