Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Nábor dětí do volejbalového oddílu v Čerčanech!

Nový dětský sportovní oddíl!

8. 4. 2015 Zobrazit více

"Čistý Ladův kraj - čisté Mirošovice" - už v sobotu 11.4.!!

Jarní úklidová sobota obce a okolí

5. 4. 2015 Zobrazit více

Velká výluka v dodávce elektřiny - čtvrtek 2.4. od 7-18 hodin!!

Polovina obce včetně obecního úřadu bez proudu!

27. 3. 2015 Zobrazit více

Zápis do MŠ Mirošovice - sobota 25.4. od 9 - 11 hodin

Řádný zápis do školky

Řádný zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015/ 2016 se uskuteční v sobotu: 25. dubna od 9:00 – 11:00 hodin v budově mateřské školy.

  • S sebou: OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.

  • U zápisu rodiče obdrží: „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, kterou po vyplnění vrátí zpět k rukám ředitelky MŠ nejpozději do 15. května 2015.

  • Do MŠ přijímáme děti, které dovršily věk 3 let k 31. srpnu 2015.V případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovanou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, bude ředitelka postupovat při rozhodování přijetí dítěte dle těchto kritérií:
     

  1. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku (v souladu se školským zákonem § 34)
  2. přednostně budou přijímány děti s žádostí zákonných zástupců o celodenní pobyt v mateřské škole s trvalým pobytem dítěte v Mirošovicích
  3. ostatní
     

o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

 

Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 § 183 odst.2 – rozhodnutí o přijetí bude oznámeno na webových stránkách školy pod registračními čísly. Pro tyto účely bude přiděleno při zápisu k Vaší žádosti registrační číslo. Seznam bude zveřejněn po dobu 30 dnů.

Těšíme se na Vás.

Bc. Anetta Šachová, ředitelka MŠ
tel: 323 656 165,
www.msmirosovice.cz

 

                                                                                                                                                                 

 


25. 3. 2015 Zobrazit méně

Porucha operátora - obecní úřad bez telefonického spojení!!

Nemožnost volat na úřad i z něj

22. 3. 2015 Zobrazit více

Stránka