Navigace

Obsah

 

 

Stránka

ČEZ - rozsáhlé přerušení dodávky elektřiny - 22.4. od 7.30 - 16.30 hodin

Plánovaná odstávka

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci: Mirošovice, které se bude konat:

 

Dne

Od

Do

22.4. (čtvrtek)

 

07:30

 

 

16:30

 

 

Mirošovice (okres Praha-východ)

 

č. ev. 9, 10, 11, 17, 58, 78, 81, 158, 186, 199, 200, 214, 226, 287, 293

Hlavní

č. p. 6, 16, 17, 18, 37, 42, 52, 83, 97, 154, 156, 183, 199, 213-220, 274, 275, 277, 314, 371

K Jezeru

č. p. 252

K Nádraží

č. p. 20

K Rybníku

č. p. 56, 186, 259

Karlín

č. p. 23, 25, 38, 44, 46, 47, 49, 61, 73, 75, 76, 98, 139, 143, 238, 285
č. ev. 233, 243

Ke Hřišti

č. p. 103, 147, 153, 224, 262, 266, 268, 272, 273, 278, 286, 401
č. ev. 48, 154, 246, 265

Ke Křížku

č. p. 22, 39, 115, 159, 160, 237

Ke Mlejnu

č. p. 35

Luční

č. p. 72, 93, 99, 101, 104, 108, 109, 112, 136, 288

Na Hůře

Na Lipce

č. p. 203, 233, 235, 239, 247, 263, 270, 279, 290, 302

Na Ohradě

č. p. 119, 129, 190, 191, 192

Na Stráni

č. p. 13
č. ev. 114, 124, 164, 165, 237, 239, 240, 242, 251, 257, 258, 268, 277

Na Vrchách

č. p. 293, 296, 299, 356, 366, 374, 379, 384, 387, 400
č. ev. 42, 51-57, 60, 86, 88, 98, 107, 113, 116, 117, 139, 144, 150, 156, 159, 168, 170, 196, 208, 212, 223, 224, 236, 241, 259, 263, 264, 266, 271, 272, 274, 275, 276, 278-283, 285, 288, 290, 292, 301

Na Výsluní

č. p. 100, 198, 205, 207, 209, 210, 229, 230, 231, 232, 236, 246, 255, 258, 282, 287, 305, 313, 315
č. ev. 161, 244

Nová

č. p. 225, 253, 276

Pod Jiřím

č. p. 161, 166, 176, 177, 178, 188, 228, 243, 284, 303, 310, 383, 414
č. ev. 13, 18, 70, 106, 130, 152, 176, 201, 202, 203, 205, 219, 221, 225

Pod Mostem

č. p. 26, 34, 50, 59, 60, 62, 63, 116, 151

Senohrabská

č. p. 14, 24, 40, 43, 48, 58, 66, 68, 70, 89, 118, 187

Školní

č. p. 211, 212, 241, 244, 249, 250, 254, 260, 264, 265, 269, 280, 292, 298, 308, 395

U Zvoničky

č. p. 7-12, 31, 32, 41, 45, 57, 256, 257, 373

V Lipách

č. p. 1, 2, 3, 4, 27, 28, 30, 36, 110

parcelní č.

ST.965, 1/3, 6/9, 40/3, 96, 227/10, 298/21, 334/13, 688/5, 863, 1131/14, 1989/2, 1989/5

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

 

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 


Sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

 


20. 4. 2021 Zobrazit méně

Senohrabský běh "U Kanálu" ve dnech 22.4. - 2.5.

Už 58. ročník tohoto jarního běhu

18. 4. 2021 Zobrazit více

Sběrný dvůr v Senohrabech - pro Mirošovice poprvé tuto sobotu 17.4. od 9-15 hodin

Sběrný dvůr u nádraží v Senohrabech - každá 3. sobota v měsíci!

16. 4. 2021 Zobrazit více

Stránka