Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Senohrabský běh "U Kanálu" ve dnech 22.4. - 2.5.

Už 58. ročník tohoto jarního běhu

18. 4. 2021 Zobrazit více

Sběrný dvůr v Senohrabech - pro Mirošovice poprvé tuto sobotu 17.4. od 9-15 hodin

Sběrný dvůr u nádraží v Senohrabech - každá 3. sobota v měsíci!

16. 4. 2021 Zobrazit více

Terapeutické centrum Modré dveře v Říčanech - sociální rehabilitace

Do 25 km od Říčan

Sociální Rehabilitace

Posláním služby je umožňovat dospívajícím a dospělým lidem s duševním onemocněním a s mentálním postižením ze Středočeského kraje v okruhu do
25 km od města Říčany žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, a to poskytováním podpory při získávání dovedností k tomu potřebných a při jejich uplatňování v životě.

 

MŮŽEME VÁM POMOCI V TĚCHTO OBLASTECH:

 • být samostatnější
 • zlepšit se v péči o sebe a svou domácnost
 • naučit se samostatně cestovat v místě bydliště a jeho okolí
 • hospodařit se svými penězi, plánovat výdaje, nakupovat
 • zlepšit se v komunikaci
 • být v kontaktu s širším okolím
 • samostatně si vyjednat věci na úřadech nebo u lékaře
 • najít možnosti trávení volného čas
 • hledat vhodné pracovní uplatnění nebo být jinak užiteční
 • vzdělávat se 

   

  KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

 • v prostorách Terapeutického centra Modré dveře Říčany,
 • v běžném prostředí klienta - například v jeho domácnosti, na pracovišti, v hromadné dopravě, v obchodech, u lékaře, ….

   

  PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

 • Lidé s duševním onemocněním a lidé s mentálním postižením, kteří mají zájem aktuálně využívat naše služby a pravidelně spolupracovat na svém zotavení a samostatnosti
 • věk od 15 do 85 let
 • bydliště ve Středočeském Kraji, a to maximálně 25 km od města Říčany.

   

  SLUŽBA JE POSYKTOVÁNA BEZPLATNĚ

 

S přáním hezkého dne terapeutický tým Modré dveře, z. ú

 

Bc. Dominik Břeň

Psychoterapeut

Říčany, ul.Tyrše a Fügnera 105

e-mail: dominik.bren@modredvere.cz

GSM: + 420 722065156

MD_logo_horizontalni_zmenšené do podpisu v mailu

 

 


15. 4. 2021 Zobrazit méně

Stránka