Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Koronavirus - a policie ČR

Obnovení činnosti poboček

17. 4. 2020 Zobrazit více

Vlajka pro hrdiny dnešních dní vlaje na OÚ Mirošovice

Iniciativa z Mnichova Hradiště a STAN

7. 4. 2020 Zobrazit více

Zápraží 4/2020

Koronavirové číslo Zápraží 4/2020

31. 3. 2020 Zobrazit více

Výstavba cyklostezky do Mnichovic zahájena!

Předáno staveniště

Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského jezírka


 

 • proběhne rekonstrukce komunikace (cyklostrasy č. 0020) v nevyhovujícím technickém stavu mezi obcí Mirošovice a městem Mnichovice - vybudování bezpečné cyklostezky v lokalitě při dopravě do práce, škol, za službami, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, částečná eliminace dopadů negativní automobilové dopravy
   
 • horním  koncem přes božkovský kopec volně naváže na cyklostezku Kolovraty – Mnichovice (14,1 km), dolním pak kolem parkoviště P+R s cykloboxy (železniční zastávka Mirošovice u Prahy, trať Praha - Benešov je součástí Pražské integrované dopravy - PID) bude pokračovat dál do Hrusic
   

 • položení živičného povrchu o délce 1 900m, šíře 2,5m, stěrková krajnice bude 0,5 m
   
 • realizace podélného odvodnění, nových  vjezdů a propustků na pole soukromých vlastníků
   
 • na obou koncích cyklostezky budou osazeny uzamykatelné vjezdové brány a odpočívadla
   
 • mobiliář - sety lavice + stolky, stojany na kola, opadkové koše
   
 • na podzim vznikne nová stromová alej - vysázeno bude cca 250 stromů (javor, habr,lípa, dub)
   
 • realizace 3/2020 - 8/2020
   
 • finanční podpora v rámci IROP - 18. výzva ITI - Praha SC 1.2 - Cyklodoprava II. Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
   
 • náklady 18,9 mil. Kč bez DPH, 90 %-ní  dotační podpora (17,1 mil. Kč), vlastní zdroje obce (1,8 mil. Kč)
   
 • generální zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů


  .

24. 3. 2020 Zobrazit méně

Stránka