Navigace

Obsah

 

 

Stránka

ČEZ - přerušení dodávky elektřiny - 26.3., 30.3. a 1.4.

Plánovaná odstávka lokální distribuční soustavy (LDS)

14. 3. 2021 Zobrazit více

Koronavirus - Usnesení Asociace krajů ČR

Žádost o vyhlášení nouzového stavu

14. 2. 2021 Zobrazit více

LADOVNÍK 1/2021 - občasník Ladova kraje.

Nepravidelný časopis Ladova kraje

11. 2. 2021 Zobrazit více

Odpadové hospodářství - konec roku 2020, začátek 2021. Přidaný svoz 31.12.2020

Výměna všech 240 l nádob - čtvrtek 14.1.

Odpadové hospodářství v roce 2021. Konec černých 240 l popelnic. OZV 2/2020. Platby od pondělí 4. 1. 2021.
Pořádek dělá přátele

Z EXITU 11-12/2020:....sídlo provozovny svozové společnosti Marius Pedersen (MP), smluvně zajišťující služby pro obec Mirošovice, zůstává stejné – MP Říčany, Březinova 1650.
Nezměnila se ani telefonní linka pro řešení reklamací - call centrum, které je v provozu každý pracovní den od 8.00 – 16.00 hodin: 493 647 701. To lze kontaktovat pro hlášení nevyvezení či poškození nádoby, jakékoliv reklamace či zodpovězení dotazu. E-mail: mpricany@mariuspedersen.cz, www.mariuspedersen.cz

Výměna popelnic 240 l za popelnice 120 l – přestože byl schválen nový zákon o odpadech s účinností od 1.1.2021 a v pracovní verzi je už i prováděcí vyhláška, povinnost obcí dosáhnout poměr třídění odpadů, tj. množství komunálního odpadu v černých popelnicích versus množství ostatního, zůstala na stejné výši. Ta ukládá (směrnice EU je mírnější, ČR je zase papežštější) do roku 2022 mít tento %-ní poměr 45:55, do r. 2025 už 40-60 a v roce 2035 dokonce 30-70 procent ve prospěch tříditelné složky. Při nedodržení poměru budou obce pokutovány, o zrušení skládek (vše do spaloven) a tím o obrovském navýšení budoucích cen za likvidaci odpadu, je zatím předčasné spekulovat. V roce 2020 má obec Mirošovice zatím své číslo 48:52 (po Kunicích prý nejlepší v regionu). Proto zavádíme jako zásadní nástroj pro snížení množství komunálního odpadu zmenšení objemu sběrných nádob pro komunální odpad.

 • v roce 2020 se nachází v obci 312 velkých černých popelnic. Logisticky jsme se tedy snažili připravit co nejméně Vás zatěžující způsob této povinné obměny. Nejjednodušší nám připadá provést výměnu při prvním lednovém svozu ve čtvrtek 14.1.2021, kdy se zároveň jedná o společný svoz všech černých nádob. V praxi tedy ve středu 13.1. dáte před dům plnou popelnici a zpět domů si vrátíte už novou prázdnou 120-litrovou. Současní stávající 120-litroví držitelé změnu samozřejmě nepocítí. Neuklízeje zpět velkou popelnici! Známky jen pro 2 druhy svozů (po 14 a 28 dnech) si zakoupíte na obecním úřadě. Věřme, že akce odpadový kulový blesk zdárně dopadne, že nebude sněžit apod. Nové nádoby už máme uskladněny pod mostem v Karlíně.

 

Obecně závazná vyhláška 2/2020 – od 1.1.2021 jsou stanoveny ceny za svoz komunálního odpadu vč. poplatků pro obyvatele chatových oblastí. Kalkulace vychází z odhadovaného produkovaného množství a také z podpory systému zbylého tříděného odpadu v obci (papír, plast, sklo, bio, velkoobjemový a nebezpečný odpad, oleje, textil, drobné kovy) – který je hrazen z obecního rozpočtu.

Usnesením 4-4/2020 – jsou mj. stanovené ceny pro objekty bez obyvatel s trvalým bydlištěm v obci. Zastupitelstvo obce rozhodlo nad rámec sytému nakládání s odpady v obci Mirošovice umožnit ukládání separovaného odpadu – papír, plasty, bio odpad rostlinného původu kromě kontejnerů ve sběrných místech i do sběrných nádob umístěných u jednotlivých nemovitostí za těchto podmínek:

 • 1 nádoba na papír o objemu 240 l s vývozem 1x za měsíc, 1 nádoba na plast o objemu 240 l s vývozem 1x za měsíc a 1 nádoba na bioodpad rostlinného původu o objemu 120 l nebo 240 l s vývozem 1x za týden (březen – listopad) a 1x za měsíc (prosinec – únor) bude objektům využívaným k trvalému bydlení (alespoň jedna osoba má v tomto objektu trvalý pobyt) poskytnuta zdarma (z obecního rozpočtu)
 • nádoby na tříděný odpad k ostatním nemovitostem a jako druhá nebo další nádoba k nemovitostem uvedeným v bodě 1 budou poskytovány úplatně za tyto ceny:
  • 1 nádoba na papír o objemu 240 l s vývozem 1x za měsíc za 850,-Kč/rok,
  • 1 nádoba na plast o objemu 240 l s vývozem 1x za měsíc za 850,-Kč/rok,
  • 1 nádoba na bioodpad rostlinného původu o objemu 120 l s vývozem 1x za týden (březen – listopad) a 1x za měsíc (prosinec – únor) za 1 900,- Kč/rok,
  • 1 nádoba na bioodpad rostlinného původu o objemu 240 l s vývozem 1x za týden (březen – listopad) a 1x za měsíc (prosinec – únor) za 2 300,-Kč/rok.

 

 • Neměnná je organizace svozů se čtvrtečními 14 -denními a měsíčními cykly, možnost výběru ze 2 variant známek – dle intervalu svozu
 • Poslední svozy v roce 2020: čtvrtek 24.12. (komunál všechny popelnice), čtvrtek 31.12. (komunál jen svozy 1x14 dní), úterý 22.12. (papír), pondělí 28.12. (plast)
 • První svozy v roce 2021: čtvrtek 14.1. (komunál všechny svozy – výměna popelnic!!), úterý 19.1. (plast), středa 20.1. (papír). Plasty budou vždy 3. úterý v měsíci, papír 3. středu v měsíci
 • Svoz bioodpadu – nově proběhne jeden svoz v lednu (čtvrtek 28.1) i v únoru (čtvrtek 25.2.), zůstávají čtvrtky. Známky na bio se jako v případě papíru a plastů již nevydávají.
 • Kontejnery pro chatové oblasti opět zůstanou v osadách celoročně – svoz 1x týdně
 • První svoz komunálu, kdy již nebudou tolerovány známky z roku 2020, je tedy čtvrtek 11.2.2021
 • Všechny harmonogramy svozů otiskneme opět v Exitu 1/2021 a zveřejníme na obecním webu

 

Placení poplatků za svoz odpadu (i poplatků za psa, hřbitovních poplatků, poplatků z ubytovací kapacity, aj.) je možné z důvodů účetních platit na OÚ Mirošovice až

od pondělí 4.1.2021

Své platby můžete zaslat jednotlivými převodními příkazy na účet OÚ Mirošovice – číslo účtu 5322201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo poplatku, specifický symbol je číslo popisné domu (číslo evidenční chaty), vhodné je pro příjemce uvést další specifikaci, např. Vaše jméno.

Po obdržení platby na účet Vám zašleme „místní“ poštou doklad o zaplacení a známku na popelnici.

Shrnutí – poplatky

svoz komunálního odpadu

VS

cena Kč

120 1x měsíčně

11

2000,-

120  2x měsíčně

12

2400,-

poplatek pro chataře

17

1000,-

poplatek za 1. psa

31

150,-

poplatek za 2. a dalšího psa

31

300,-

hřbitovní poplatek

21

150,-

 

Pozn.:

 • ještě připomínáme, že zakoupení známek na černé popelnice je povinné.
 • PET lahve s jedlým oleje: Odkládejte PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě (nejen tedy bio), kterou vyndáte před dům. Může to být nádoba na směsný odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír. Všechna svozová auta jsou vybavena tak, aby mohla PET lahve s olejem odvézt. Důležité je, že to musí být uzavřené a plné PET lahve, na jiné nádoby není box na autě nachystán. Pokud tam někdo nechá olej ve sklenici, kanystru apod., je pravděpodobné, že taková nádoba mu tam zůstane. MP.

28. 12. 2020 Zobrazit méně

Koronavirus - antigenní testování. Centrální rezervační systém

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

14. 12. 2020 Zobrazit více

Stránka