Navigace

Obsah

 

 

Stránka

MÚ Říčany - sociální odbor. Pečujete o seniora?

DEMENTIA

Vážení,

rády bychom vás informovaly o možnosti poradenství k nové dávce Zálohované výživné od 1. 7. 2021 a zároveň vám v příloze zasíláme aktuální nabídku služby Dementia.

Neváhejte se obrátit na náš Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany i ve věcech odborného sociálního poradenství v těchto oblastech:

  • Průběžně aktualizované terénní i pobytové sociální služby
  • Poradenství ve věci dávek vyplácených Úřadem práce (Příspěvek na péči, Příspěvek na mobilitu, Příspěvek na zvláštní pomůcku, Dávky hmotné nouze, Zálohované výživnénová dávka od 1. 7. 2021)
  • Poradenství ve věcech průkazů pro osoby zdravotně postižené (průkaz TP, ZTP, ZTP/P) a vystavení parkovacího průkazu
  • Poradenství ve věcech kompenzačních pomůcek
  • Poradenství pro oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
  • Poradenství pro rodiny s dětmi
  • Poradenství pro seniory
  • Poradenství pro osoby:

Ø  pečující o osoby závislé na péči jiné osoby

Ø  ohrožené sociálním vyloučením

Ø  nezaměstnané a osoby s materiálními problémy

Ø  různým stupněm omezení/způsobilosti k právním úkonům

Ø  ohrožené rizikovým způsobem života

Ø  neschopné splácet závazky a pohledávky

Ø  bez přístřeší či osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení apod.

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat níže uvedené sociální pracovnice.

Jelínková Marcela, Dis. – tel. č. 323 618 238, e-mail: marcela.jelinkova@ricany.cz

Mgr. Lenka Švarcová – tel. č. 323 618 237, e-mail: lenka.svarcova@ricany.cz

 

Těšíme se na případnou spolupráci a přejeme vám všem příjemně strávený čas dovolených.

 

Mgr. Lenka Švarcová

Sociální pracovnice – kurátor pro dospělé

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad Říčany

tel: 323 618 237

e-mail: lenka.svarcova@ricany.cz

 

cid:493C35AA-0198-4EDB-97DD-A71BC992836A@zyxel.com

.

 

 

 

 

 


25. 6. 2021 Zobrazit méně

Stránka