Navigace

Obsah

Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského jezírka


.

 

 Tento Projekt „Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského jezírka“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Číslo projektu: S-0156/ŘDP/2021
Období realizace: 03/2020 -08/2020

 

 • rekonstrukce komunikace pro cyklodopravu (cyklostrasy č. 0020) v nevyhovujícím technickém stavu mezi obcí Mirošovice a městem Mnichovice - vybudování bezpečné cyklostezky v lokalitě při dopravě do práce, škol, za službami, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, částečná eliminace dopadů negativní automobilové dopravy
 • horním  koncem přes božkovský kopec volně navazuje na cyklostezku Kolovraty – Mnichovice (14,1 km), dolním vyústěním přes dálnici D1 pak dál okolo  parkoviště P+R s cykloboxy (železniční zastávka Mirošovice u Prahy, trať Praha - Benešov je součástí Pražské integrované dopravy - PID) a pokračuje dál do Hrusic
   

 • živičný povrch, délka 1 900m, šíře 2,5m, stěrková krajnice 0,5 m
   
 • odvodnění, nové vjezdy a propustky na pole soukromých vlastníků
   
 • na obou koncích cyklostezky uzamykatelné vjezdové brány a odpočívadla
   
 • mobiliář - sety lavice + stolky, stojany na kola, opadkové koše
   
 • nová stromová alej - vysázeno 230 stromů (javor, habr,lípa, dub)
   
 • realizace 3/2020 - 8/2020
   
 • finanční podpora v rámci IROP - 18. výzva ITI - Praha SC 1.2 - Cyklodoprava II. Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

  Finanční podpora Středočeský kraj
   
 • náklady 18,9 mil. Kč bez DPH, 90 %-ní  dotační podpora IROP (17,1 mil. Kč), dotační podpora Středočeský kraj 0,6 mil. Kč, vlastní zdroje obce (1,2 mil. Kč)
   
 • generální zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka