Navigace

Obsah

Místní komunikace K Jezeru, K Nádraží, Na Výsluní, Pod Mostem, Za Dálnicí, Na Vrchách, Pod Ježovem, Pod Jiřím


 

 • kompletní rekonstrukce (asfaltový povrch, obruby, zpomalovací prahy, dopravní značení) místních komunikací (Na Vrchách, Pod Ježovem  a Pod Jiřím penetrace)  v individuálních menších projektech 
   
 • realizováno postupně v letech 2005 - 2012 
    
 • celkové náklady 6,5 mil. Kč
   

 •  
 • garant dotačních titulů:
  • Středočeský kraj v rámci Programů obnovy venkova (POV)
  • Místní akční skupina Říčansko (MAS) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
  • SŽDC - ČD - výstavba IV. železničníh koridoru Praha - ČB

 

 • zhotovitelé:
  • VIALIT Soběslav
  • BES Benešov
  • SKANSKA

 

viz také souhrnná tabulka projektů 

Stránka

Ulice K Jezeru, silnice + chodník, září 2009

Ulice K Jezeru, silnice + chodník, září 2009

Ulice Spojovací, září 2009

Ulice Spojovací, září 2009

Ulice K Nádraží, stav květen 2011

Ulice K Nádraží, stav květen 2011

 

K Nádraží, větev, stav květen 2011

K Nádraží, větev, stav květen 2011

 

Červen 2012

Červen 2012

Ulice K Nádraží - rekonstrukce, podzim 2011

Ulice K Nádraží - rekonstrukce, podzim 2011

 

 

 

 


Stránka