Navigace

Obsah

Most přes Kunický potok (č. 3352-1) - rekonstrukce


 

 • odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms
   
 • vybudování nového svršku s železobetonovými římsami a zábradlím
   
 • rozšíření mostku o levostranný 1,5m široky chodník
   
 • spodní stavba a nosné konstrukce zachovány
   
 • nový živičný povrch v rozsahu mostu
   
 • zpevnění dna koryta pod mostem
   
 • realizace: 6-10/2015
   
 • investor: Středočeský kraj
   
 • celkové náklady: 5,0 mil. Kč
   
 • zhotovitel: ZKP Kladno
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

   

Stránka

 • 1

Mostek - původní stav. Není chodník, nebezpečí pro chodce, padající římsy..

Mostek - původní stav. Není chodník, nebezpečí pro chodce, padající římsy..

 

Odstraněn starý svršek mostu, budování nového

Odstraněn starý svršek mostu, budování nového

Úpravy koryta, převádění vody..

Úpravy koryta, převádění vody..

Betonový chodník se rýsuje, vpravo dočasná lávka přes potok

Betonový chodník se rýsuje, vpravo dočasná lávka přes potok

 

 

 

 

Nová živice v úseku mostu

Nová živice v úseku mostu

Poslední terénní úpravy

Poslední terénní úpravy

Nové zábradlí a označení mostu

Nové zábradlí a označení mostu


Stránka

 • 1