Navigace

Obsah

Nádrž U Zvoničky - odbahnění, oprava břehů, vtokového a výtokového objektu


 

 • obnova retenční kapacity - odbahnění (obtočná nádrž, cca 100 m3 bahnitého netoxického sedimentu)
   
 • nové dlážděné břehy, opěrná gabiónová zeď na východní straně, obnova původní severní zdi
   
 • rekonstrukce požeráku a vtokového objektu
   
 • opravy svodů a odvod dešťové kanalizace z ulice Hlavní a U Zvoničky, 2x nové přístupové schody a bezpečnostní přepad
   
 • umělý poloostrov, mlatová cesta, lavičky, výsadba dřevin, terénní úpravy 
   
 • realizováno 1-4/2018 
   
 • celkové náklady 1,5 mil. Kč, hrazeno plně z obecního rozpočtu
   
 • generální zhotovitel Šindler, důlní a stavební společnost
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů
   

Stránka

 

Odvodnění ulice U Zvoničky

Odvodnění ulice U Zvoničky

Nádrž před napuštěním

Nádrž před napuštěním

Jde se na to - pomalu..

Jde se na to - pomalu..

 

 

Regulovatelný bezpečnostní přepad

Regulovatelný bezpečnostní přepad

 

Dobudování mlatové cesty k lávce pod parčíkem

Dobudování mlatové cesty k lávce pod parčíkem

 

Hotovo včetně terénních prací, osazení mobiliáře (lavičky, koše)

Hotovo včetně terénních prací, osazení mobiliáře (lavičky, koše)

Pohled z parku U Zvoničky

Pohled z parku U Zvoničky


Stránka