Navigace

Obsah

Revitalizace veřejného prostanství, osvětlení, dopravní značení, obecní mobiliář


 

 • revitalizace parku U Zvoničky a hráze Štičího rybníka
   
 • mlatové cestičky se zahradními obrubami, lávka přes Kunický potok
   
 • stromová a keřová výsadba
   
 • instalace 6 ks lamp veřejného osvětlení
   
 • dopravní značení - řešení parkingu v ulici U Zvoničky aj.
   
 • instalace obecního mobiliáře - lavičky, koše, stojany na sáčky pro psí exkrementy
   
 • realizováno 8-12/2017
   
 • celkové náklady 490 tis. Kč, hrazeno z obecního rozpočtu
   
 • zhotovitelé Ing. Lukáš Kaprál, René Burcev, QUO Benešov
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů 

Stránka

Park U Zvoničky - zahájení

Park U Zvoničky - zahájení

 

 

Parkové obrubníky

Parkové obrubníky

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka