Navigace

Obsah

Vodovod I. - IV. etapa
Kanalizace I. - V. etapa


 

 • etapovitá výstavba základních inženýrských sítí
   
 • vodojem Peleška (2002-3) a čistírna opadních vod (ČOV v ul. Ke Mlejnu 2004-5)
   
 • řady zbudovány a uloženy ve všech obecních komunikacích
   
 • vodovodní řady o celkové délce 15 km, kanalizační stoky 12 km
   
 • realizováno postupně v letech 2002 - 2012
   
 • celkové náklady na realizaci obou inženýrských sítí činily přes 70 mil. Kč
   
 • garant dotačních titulů:
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Středočeský kraj
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Stránka

Výstavba ČOV na konci ulice Ke Mlejnu 2004 - 2005

Výstavba ČOV na konci ulice Ke Mlejnu 2004 - 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka