Navigace

Obsah

Veřejná zasedání zastupitelstva - program, usnesení, zápis


Zastupitelé se schází dle potřeby na pracovních jednáních, pravidelně 1x za 3 měsíce na veřejném zasedání. Zasedání svolává a  zpravidla řídí starosta, přičemž starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to třetina zastupitelů nebo hejtman kraje.

Na webu najdete program, usnesení a zápisy z veřejných zasedání zastupitelů z let 2016 - 2020.

Informace o zasedáních z dřívějších let získáte na Obecním úřadě Mirošovice.
 

Zasedání v roce 2021:

 

zasedání 1/2021 - 3. února 2021
 

 

zasedání 2/2021 - 17. března 2021
 

 

zasedání 3/2021 - 30. června  2021
 

 

Přílohy:
 

Účetní závěrky Obce Mirošovice (305.48 kB), Základní (224.23 kB) a Mateřské školy (305.48 kB)Mirošovice
 

 

zasedání 4/2021 - 30. září 2021
 

 

zasedání 5/2021 - 14. prosince 2021