Navigace

Obsah

Ostatní druhy odpadů


Bioodpad (hnědé nádoby) - biologicky rozložitelný odpad: ANO svozy ze zahrad a domácností (listí, tráva, štěpky, piliny, ovoce, zbytky zeleniny,.), NE olej, maso, kosti, uhynulé zvířectvo,..   

BRKO - přihláška k odběru kompostéru a svozu hnědé popelnice - akce s kompostéry skončena, hnědé popelnice "běží dál"

BRKO - smlouva o výpůjčce kompostéru - akce skončena  

Kompostárna Struhařov – má nového nájemce (společnost AMAR). Smluvní podmínky s naší obcí zůstaly zatím nezměněny – zavážíme do kompostárny odpad z veřejného prostranství a kontejneru u nádraží  a každý občan nebo vlastník mirošovické nemovitosti může zdarma odevzdat bioodpad (listí, tráva, dřevo, pařezy..). Lze si zde i koupit třeba kůru, štěpku, zeminu, zahradnický substrát apod.

Kompostárna Struhařov

Otevírací hodiny

       PO – PÁ             7:00 – 12:00         12:30 – 16:30

   SOBOTA            7:00 – 15:00

Občané z obcí, které mají uzavřenou smlouvu s kompostárnou Struhařov a prokáží se dokladem o trvalém pobytu či vlastnictví nemovitosti v dané obci -  mají ukládku bioodpadu zdarma  


          Čtvrteční harmonogram svozů
             bioodpadu - rok 2024 

  

leden 18.
únor 29.
březen 14., 28.
duben 4., 14., 18., 25.
květen 2., 9., 16., 23.
červen 6., 13., 20., 27.
červenec 4., 11., 18., 25.
srpen 1., 8., 15., 22., 29.
září 5., 12., 19., 26.
říjen 3, 10., 17., 24., 31.
listopad 7., 14., 21., 28.
prosinec  

 

Bioodpad

Pozn. - svoz bio popelnic 120 l a 240 l pro domácnosti s trvale bydlícími občany je plně hrazen obcí 

Ostatní platby - viz  komunální odpad.

 

PapírPlast

PAPÍR a PLAST do každé domácnosti- zdarma pronájem nádoby, měsíční svozy jsou plně hrazeny obcí. Přihláška k odběru - zde nebo telefonicky na OÚ

  • měsíční svoz domovního plastu  - začne v úterý 16.1. 2024 (vždy 3. úterý v měsíci)
  • měsíční svoz domovního papíru  - začne ve středu 17.1. 2024 (vždy 3. středu v měsíci)

Pozn. - protože se jedná o nadstandardní službu obce, podmínkou pro její bezplatné využití je trvalý pobyt alespoň jednoho obyvatele nemovitosti.

Kontejner u nádraží - v období od 1. 3. do 30. 4. a od 1. 10. do 30. 11. je likvidace většího objemu biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu zajištěna velkoobjemovým kontejnerem umístěným v ul. Spojovací u nádraží.


Intuitivní - přehledný barevný harmonogram svozů všech 4 popelnic vč. sběrného dvora v Senohrabech  zde 

Separovaný odpad, textil, oleje - kontejnery 1100 l pro plast, papír, sklo a kartony rozmístěné na čtyřech sběrných místech v obci:
 

1. plasty žlutý k. 1x týdně (pondělí) OÚ, Karlín, Senohrabská
2. papír modrý k. 1x týdně (středa) OÚ, Karlín, Senohrabská
3. sklo zelený k. 1x po 28 dnech  OÚ, Karlín, Senohrabská, nádraží
4. textil, hračky bílý k. 1x týdně, dle potřeby OÚ, Karlín, nádraží
5. oleje z domácností oranžová popelnice dle potřeby  Karlín
6. drobné kovy šedá popelnice 1x za 14 dní (úterý) OÚ, Karlín
7.  drobný elektroodpad zelená popeplnice dle potřeby 


Sběrné místo u obecního úřadu

 

  • Směsný velkoobjemový a nebezpečný odpad - nábytek, koberce, matrace, kamna, kola, kočárky, lednice, pračky, televize, počítače, vysavače, rádia, vrtačky, barvy, ředidla, oleje, atd. Nově od března 2021 je možné odevzdat tento odpad každou 3. sobotu v měsíci od 9-15 hodin,  tj. 12 x do roka, do sběrného dvora v Senohrabech (Hlavní 146) u nádraží. Podmínky zůstávají téměř stejné – odevzdat lze zdarma objemný a nebezpečný odpad (vč. i 4 ks pneumatik) do 100 kg/osobu, nad toto množství bude odpad zpoplatněn. Mirošovický občan se prokáže OP (trvalý pobyt), majitel rekreačního objektu pak dokladem o uhrazeném místním odpadovém poplatku vydaném OÚ Mirošovice.

  • Drobný elektroodpad - baterky, žehličky, drobná PC technika, pájky, telefony, fény, aj.  Je možné odevdávat po celý rok do malé zelené  popelnice umístěné před ordinací lékaře u obecního úřadu nebo přímo do  sběrového  kontejneru  před vchodem do budovy obecního úřadu.

  • železný odpad - pouze železný odpad lze odvést (po dohodě s pány z pracovní čety) před obecní areál pod most v Karlíně. 

  • Směsný odpad pro chatové oblasti - celkem 14 černých kontejnerů v 5 různých chatových lokalitách (Ke Hřišti, Ke Mlejnu, Na Oblouku, Na Vrchách I a II). Kontejnery jsou ponechány na místě celoročně, svozy probíhají 1x  týdně (čtvrtek nebo pátek). Povinnost úhrady 1500- Kč za každý rekreační objekt za rok do 31.7. v roce v hotovosti nebo převodem na účet obce: 5322201/0100, Variabilní symbol 17, Specifický symbol číslo chaty nebo parc.č. pozemku.