Navigace

Obsah

SMS InfoKanál, GDPR


 
 • 14.2.2014 byl spuštěn SMS Infokanál a rozesláno prvních 205 zpráv!


Obecní SMS InfoKanál, tento "obecní rozhlas do kapsy", byl uveden do provozu - na zaregistrovaná telefonní čísla odešla první SMS zpráva o omezeném provozu obecního úřadu v příštím týdnu.

Tímto tedy nabízíme avizovaný jednoduchý způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit rychlou a dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých sdělení na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Například informace:

 • přerušení dodávek elektřiny, plynu, vody, uzavírky komunikací

 • termíny svozů odpadu

 • zasedání zastupitelstva obce

 • konání kulturních, sportovních a společenských akcí

 • změny v provozní době obecního úřadu

 • výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu, povodně..

 • a jiné


  Zajistěte si tyto informace REGISTRACÍ – nahlášením Vašeho telefonního čísla (mailem, telefonicky nebo osobně) na obecním úřadě
   

Pro tento druh podání informací jen nutné získat telefonní čísla od obyvatel minimálně 200 domů v obci, a tedy pak bude mít přenos informací významný dopad.

Proto Vás žádáme o sdělení kontaktních telefonů -  osobně na obecním úřadě podepíšete souhlas (text viz níže) nebo lze požádat mailem (mirosovice@volny.cz) či přes webové stránky „napište nám“.

 

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanálu nás neváhejte kontaktovat.

Zavedením SM Infokaálu se snažíme opět zkvalitnit život v obci. Věříme, že budete se službou spokojeni.

Jen dobré zprávy!

GDPR - dopad na obce:

General Data Protection Regulation – obecné nařízení (EU 2016/679) o ochraně osobních údajů.
V praktické rovině nějakým způsobem zasáhne všechny organizace bez ohledu na jejich velikost a právní status. GDPR jim stanoví standardy pro zabezpečení informací a ochranu osobních údajů (tj. např. jméno, adresa, rodné číslo, telefonní číslo, ale i nepřímé údaje jako krevní skupina, barva očí, vlasů, výška, číslo bot..). Děje se tak kvůli masívnímu rozvoji technologického pokroku (internet, sociální sítě, cloudová úložiště, biometrie apod.). Nakonec však už i ministerstvo vnitra pochopilo a vydává metodiky, ve kterých konečně uvádí, že na úrovni místních samospráv dochází ke zpracování osobních údajů na základě zákona a tedy tyto orgány veřejné moci, kterými obce jsou, nebudou muset dělat mnoho navíc. Společně s obcemi regionu Ladův kraj byla vybrána společnost pro provedení vstupního auditu (jakési inventury v této oblasti), budou přijaty upravující vnitřní směrnice a jmenován jeden společný regionální pověřenec pro dohled nad jejich dodržováním. To ale nebude zadarmo – jen měsíční paušální náklady vyjdou každou obec na 2 tis. Kč. Podařilo se však do náplně práce zahrnout také mateřské a základní školy.

GDPR a SMS InfoKanál

 • V pondělí 21.5. 2018 bude všem zaregistrovaným občanům zaslána tzv. Ověřovací SMS s žádostí o udělení souhlasu v termínu do 24.5.2018:
  *Vážení spoluobčané, v souvislosti s novou právní úpravou Vás žádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem informování o činnosti obce prostřednictvím služby SMS InfoKanál. Souhlas vyjádřete odpovědí na tuto SMS ve tvaru: IK (mezera) MIROSOVICE. Pokud nevyjádříte souhlas do 24.5.2018, budete z SMS InfoKanálu vyřazeni. Po přijetí souhlasu obdržíte potvrzovací SMS.*Děkujeme za spolupráci, TZ.*
   
 • Po Vaší odpovědi bude zaslána potvrzovací SMS:
  *Byl přijat souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o činnosti obce Mirošovice prostřednictvím služby SMS Infokanál.*
   
 • Odběratelé, kteří se do stanovenéo limitu 24.5. nevyjádří, budou ze stávající databáze automaticky odstraněni

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Služba je určena pro občany obce Mirošovice. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů - viz výše.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemným oznámením na Obecním úřadě Mirošovice. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště a mailová adresa, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Mirošovice, ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.
 

 • Formulář - zde

GDPR a pověřenec

Z odstavce výše..společně s obcemi regionu Ladův kraj byla vybrána společnost pro provedení vstupního auditu (jakési inventury v této oblasti), budou přijaty upravující vnitřní směrnice a jmenován jeden společný regionální pověřenec pro dohled nad jejich dodržováním.

Společnost, zajišťující povinnou funkci pověřence, je:

SUMA s.r.o., Antala Staška 1074/53 a, 140 00 Praha 4, tel. 241 021 999

analytik Tomáš Sýkora, tel.: 736 480 089, mail: tomas.sykora@sumanet.cz