Navigace

Obsah

Obecní rozpočet


Obec Mirošovice není zadlužená. Všechny realizované akce (u dotačních projektů finanční spoluúčasti) byly hrazeny z vlastních zdrojů. Ve výdajových položkách se nenachází žádné splátky úvěrů či půjček.

Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako mírně schodkový (schodek bude hrazen z finanční rezervy). 

Rozpočtová rezerva bude dále použita na neplánované investiční a neinvestiční výdaje, na případné dotační spoluúčasti, apod.  

Jednotlivá rozpočtová opatření jsou schvalována na zasedáních zastupitelstva obce, od roku 2017 - vyvěšená příloha u zápisu ze zasedání. 

 

Rozpočet 2019

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2020-2021

 

Rozpočet 2018

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2019-2020

 

Rozpočet 2017

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2018-19

 

Rozpočet 2016

příjmy
výdajerozpočtový výhled 2017-18
 

Rozpočet 2015

příjmy
výdaje
 

Rozpočet 2014

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2013

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2012

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2011

příjmy
výdaje

 

 


Rozpočty z dřívějších let lze studovat na Obecním úřadě Mirošovice