Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce MirošoviceVšechny níže uvedené obecně závazné vyhlášky byly konzultovány a schváleny kontrolním oddělením Ministerstva vnitra ČR.

Platné vyhlášky:

 

 1. OZV 2/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
   
 2. OZV 6/2012, kterou se omezuje spalování suchých rostlinných materiálů v obci 
   
 3. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice - Řád veřejného pohřebiště
   
 4. OZV 1/2013 o společném školském obvodu
   
 5. Nařízení 1/2014 - TRŽNÍ ŘÁD
   
 6. OZV 3/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
   
 7. OZV 1/2017 o nočním klidu na území obce Mirošovice
   
 8. OZV 3/2017 o regulaci hlučných činností na území obce Mirošovice
   
 9. OZV 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce ve znění vyhlášky 1/2018
   
 10. OZV 1/2019, kterou se mění OZV 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládáníse stavebním odpadem na území obce Mirošovice ve znění pozdějších vyhlášek
   
 11. OZV 2/2019 o poplatku za komunální odpad na území obce Mirošovice
   
 12. OZV 3/2019 o místním poplatku ze psů
   
 13. OZV 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
   
 14. OZV 5/2019 o místním poplatku z pobytu

 

 • Evidence všech vyhlášek včetně zrušených - zde