Navigace

Obsah

Zaměstnanci obecního úřadu - "pracovní četa"


Naši pánové v důchodovém věku, tvořící společně s multikárou spolehlivou  a svědomitou "pracovní četu", se scházejí každé ráno v tomto složení: 

 

  pan kontaktní telefon
1. Alfonz Dobrý (vedoucí) 725 860 963
2. Karel Kulvajt 604 738 489
3. Jan Košťák 776 665 304
4. František Servus  721 008 608
5. Karel Vávra 601 351 813


Pracovní činností pánů je kompletní údržba obce. To je:
 

  • úklid obce, obzvláště sběrných odpadových míst
  • letní a zimní údržba místních komunikací, zametací stroj
  • sekání trávy a starost o veřejnou zeleň, kácení křovin
  • opravy dopravních značek, cedulí, laviček, hřišť, apod.
  • drobné zednické a ostatní řemeslné práce
  • organizace sběrových víkendů, svoz odpadů
  • Čistý Ladův kraj, Ringhofferova cesta
  • veškerá další pomoc a podpora v rámci možností
     

Pány lze dále kontaktovat za účelem svozu bioodpadu nebo železa (nebo volejte přímo obecní úřad).

 p. Servus a multikára M 26

Važme si (nevděčné) práce našich pánů a usnadněme jim ji minimálně pořádkem před svým domem.