Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Struhařovská neckyáda - sobota 24.6. od 13 hodin

Jen po domácku vyrobená plavidla!

8. 6. 2023 Zobrazit více

Omezení dodávky pitné vody ze Želivky - sdělení VHS Benešov

100%-ní naplnění vodojemu Peleška a Podmračí

Oznámení Vodohospodářské společnosti Benešov

 

V termínu úterý 6.6.2023 od 6.00 hod do 8.6.2023 do 4.00 hod bylo nahlášeno Želivskou provozní a.s. snížení tlaku v místě odběru o cca 300 kPa pro odběrné místo Javorník - odběr pitné vody pro přivaděč Javorník Benešov bude zajištěn čerpáním.

VHS Benešov jako provozovatel vodovodního přivaděče Javorník Benešov vynaloží maximální úsilí, aby dodávka vody pro připojené obce nebyla přerušena.

Díky navýšené kapacitě vodojemů v Podmračí na trase přivaděče Javorník Benešov by měla být dostatečně pokryta spotřeba pitné vody po hlášenou dobu omezení přivaděče Želivka.

Před zahájením omezení budou všechny provozovateli dostupné akumulace naplněny na maximální úroveň k zajištění plynulé dodávky bez přerušení.

Předpokládaná doba je cca od 7.00 hod do 17.00 hod, tj. 10 hodin.

V případě nejasností nás kontaktujte – Ing. Jana Vondrušková, tel.: 724 431 991.

 

Ing. Jana Vondrušková

 Technická ředitelka

  Tel.: 724 431 991

                           Email: vondruskova@vhs-sro.cz

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Černoleská 1600

256 13 Benešov

 


22. 5. 2023 Zobrazit méně

Stránka