Navigace

Obsah

Komunikace 2014 - místní komunikace Ke Křížku, Na Lipce, Nová, Pod Ježovem


 

 • rekonstrukce 4 místních komunikací (asfaltový povrch, vjezdy, kanalizační vpusti, dopravní značení)
   
 • 8 - 11/2014 
    
 • celkové náklady 3,3 mil. Kč
   
 • 100% z vlastních zdrojů - obecní rozpočet 
   
 • zhotovitel: BES Benešov
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

Stránka

Ke Křížku od ulice K Nádraží

Ke Křížku od ulice K Nádraží


Stránka