Navigace

Obsah

Štičí rybník - obnova retenční kapacity


 

 • jedna z prvních "klasických" dotací z fondů EU
   
 • odbahnění Štičího rybníka, rekonstrukce sdruženého objektu (stavidlo), oprava opevnění návodního svahu hráze a břehů potoka, výstavba tůně a litorálního (mělkovodního pásma), kácení starých okolních dřevin (topoly)
   
 • celková odbahněná plocha 16 500 m2, cca i tolik m3 bahna
   
 • realizováno 2005-2006 
   
 • program ROP Střední Čechy
   
 • celkové náklady 5,0 mil. Kč
   
 • generální zhotovitel Šindler, důlní a stavební společnost
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

Stránka

Vypouštění rybníka, říjen 2005

Vypouštění rybníka, říjen 2005

 

Ještě vylovit ryby

Ještě vylovit ryby

Odhalené stavidlo

Odhalené stavidlo

 

Vypuštěno, pusto

Vypuštěno, pusto

Bahno

Bahno

Bahno

Bahno

Vymrznutí

Vymrznutí

 

První boj

První boj

 


Stránka