Navigace

Obsah

Komunikace - místní, krajské


Dle pasportu místních a veřejných komunikací, pěšin a stezek, který byl zpracován společností EIV, RNDr. Ivo Chytil, v listopadu 2009, jehož aktualizace proběhla v březnu 2017. 

V obci Mirošovice se k 31.3.2017 nachází:
 

  • 2 krajské silnice - Hlavní (II. třída), Senohrabská (III. třída)
  • 36 místních komunikací (celkem 9,61 km) - viz mapa obce
  • 17 místních komunikací tzv. IV. třídy (navazují na místní komunikace) - 4,85 km
  • 54 veřejných účelových komunikací o celkové délce 15,14 km

 

Místní komunikace V Lipách (14c6)  - říjen 2009


Úkolem obce Mirošovice, jako příslušného silničního správního úřadu, je zajistit prostřednictvím místních komunikací (MK) dopravní obslužnost jednotlivých částí obce v kvalitě odpovídající schválenému způsobu využití pozemků v těchto částech. Prostřednictvím sítě MK  však není zajišťována přímá obslužnost všech pozemků v obci. Přístup k jednotlivým pozemkům z místní komunikace může být zajištěn jinými právními nástroji (účelové komunikace, věcná břemena, ap.).

Technický stav a údržba jednotlivých MK závisí na významnosti a charakteru užití jednotlivých komunikací s přihlédnutím k reálným možnostem obce. Tomuto stavu je nutno pak přizpůsobit charakter a způsob využití jednotlivých komunikací (§19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).

Zimní údržba MK a chodníků obecní multikárou a multifunkčním vozem HAKO probíhá v celém katastru obce. Podobné platí pro mimozimní strojové zametání ulic.

Rekonstrukce zbývajících kompletně zasíťovaných MK  zůstává prioritním cílem obce v úvaze rozpočtového určení obecních investic a předmětem zájmu o dotační tituly všeho druhu..

Viz také projekty a fotogalerie - modernizace MK I. a II. etapa rekonstrukce MK.

Dále viz:

pasport MK