Navigace

Obsah

Obecní rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečné účty


Obec Mirošovice není zadlužená. Všechny realizované akce (u dotačních projektů finanční spoluúčasti) byly hrazeny z vlastních zdrojů. Ve výdajových položkách se nenachází žádné splátky úvěrů či půjček.

  • Jednotlivá rozpočtová opatření jsou schvalována na zasedáních zastupitelstva obce
     
  • jednotlivé závěrečné účty - najdete v sekci zasedání zastupitelů (červnová)

 

Rozpočet na rok 2024, rozpočtový výhled 2025-26

Obecní rozpočet 2024 – pro tento finanční rok je připraven schodkový rozpočet ve výši 28 mil. Kč, který bude plně kryt z rezervy obce (k 1.12. 2023 činil stav na obecních účtech 57 mil. Kč).

Příjmy jsou očekávány ve výši 31,9 mil. Kč, z toho daňové výnosy odhadujeme 27,5 mil. Kč, na zbytku se nejvíce podílí poplatky za zhodnocení stavebního pozemku za napojení objektů na inženýrské sítě, lesní hospodářství, místní poplatky za komunální odpad občanů a chatařů, smluvní nájemné + reklamy na mostě přes D1 a na ulici Hlavní, nájemné ČOV a vodojemu Peleška, obecní úřad (ústředna O2), vodní a zemědělské plochy, dále příjmy z provozování sportovního areálu a tělocvičny či odměna za třídění opadu (EKO-KOM).

Výdaje jsou odhadovány ve výši 59,9 mil. Kč. Jejich hlavní a nosnou položkou je 30 mil. Kč na pokrytí cca poloviny stěžejního projektu roku 2024, kterým by mělo být květnové zahájení realizace připravené nástavby školy pro navýšení kapacity obou škol (MŠ o 28 dětí, ZŠ o 20 žáků, kuchyně a jídelny o 70 jídel, ale i rekonstrukce kotelny aj.). Dále vyčleňujeme velkou položku 4 mil. Kč na II. etapu obnovy povrchů místních komunikací Na Vrchách a 2,5 mil. Kč na zakoupení nového víceúčelového vozidla (multikáry), která nahradí tu současnou 20-letou… Připraveny jsou všechny výdaje pro běžné fungování celé obce, obecního úřadu a obou škol. Velmi významné a stále větší výlohy přináší kompletní zajištění odpadového hospodářství (3,5 mil. Kč), opravy místních komunikací a dešťové kanalizace a ceny energií, zabezpečen je provoz sportovního areálu a tělocvičné haly, údržba zeleně a lesů a v neposlední řadě podpora spolků a kulturních akcí (SK Mirošovice, MC Čolek, Baráčníci, vánoční jarmark a výzdoba, divadla, kina, koncerty, aj.). 

Rozpočtovým výhledem na roky 2025-26 jsou předpokládané náklady na přípravu výše uvedených projektů a vymezení všech možných finančně náročných akcí. Např. další revitalizace obce (zeleň, mobiliař a dětská hřiště), již připravujeme projekt odbahnění Štičího rybníka. Při tom všem je velmi důležité konstatování, že stav závazků (dluhy obce) činí 0,- Kč, stejně tak obec neeviduje žádné pohledávky vůči třetím osobám.
 

Rozpočet 2024

příjmy 
výdaje 
výdaje místní správa 

rozpočtový výhled 2025 - 2026 

Rozpočtová opaření - 1/2024 

 

 

Rozpočet 2023

příjmy, příjmy samostatně 
výdaje, výdaje samostatně, místní správa, rozpočtový výhled 2024 -2025

Rozpočtová opaření - 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023 

 

Rozpočet 2022

příjmy (295.04 kB)
výdaje (219.92 kB), místní správa (286.8 kB)rozpočtový výhled 2023-2024 (313.67 kB)
Rozpočtová opatření - 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022 

 

Rozpočet 2021

příjmy
výdaje, místní správarozpočtový výhled 2022-2023
Rozpočtová opatření - 1/2021 (270.99 kB), 2/2021 (265.65 kB), 3/2021 (266.01 kB), 4/2021 (266.13 kB), 5/2021 (271.39 kB), 6/2021 (268.12 kB), 7/2021 (268.93 kB), 8/2021 (270.53 kB),
9/2021 (279.3 kB), 10/202110/2021 (286.15 kB)

 

Rozpočet 2020

příjmy
výdajemístní správarozpočtový výhled 2021-2022
Rozpočtové opatření - 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 (290.27 kB)


Rozpočet 2019

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2020-2021

 

Rozpočet 2018

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2019-2020


Rozpočet 2017

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2018-19


Rozpočet 2016

příjmy
výdajerozpočtový výhled 2017-18
 

Rozpočet 2015

příjmy
výdaje
 

Rozpočet 2014

příjmy
výdaje


Rozpočet 2013

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2012

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2011

příjmy
výdaje

 


Rozpočty z dřívějších let jsou archivovány na Obecním úřadě Mirošovice