Navigace

Obsah

Obecní rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečné účty


Obec Mirošovice není zadlužená. Všechny realizované akce (u dotačních projektů finanční spoluúčasti) byly hrazeny z vlastních zdrojů. Ve výdajových položkách se nenachází žádné splátky úvěrů či půjček.

  • Jednotlivá rozpočtová opatření jsou schvalována na zasedáních zastupitelstva obce
     
  • jednotlivé závěrečné účty - najdete v sekci zasedání zastupitelů (červnová)

 


Rozpočet na rok 2022, rozpočtový výhled 2023-24

Obecní rozpočet 2022 – stejně jako letošní rok 2021, který byl koncipován jako schodkový (velká dotační akce intenzifikace ČOV), je také rozpočet na rok 2022 připraven se schodkem, a to ve výši 27,5 mil. Kč. Schodek bude kryt z našetřené a připravené rezervy obce (k 20.11. činil stav na obecních účtech 49,2 mil. Kč).

Příjmy jsou odhadovány ve výši 25,9 mil. Kč, z toho daňové výnosy odhadujeme 19 mil. Kč, na zbytku se nejvíce podílí poplatky za zhodnocení stavebního pozemku za připravované napojení objektů na inženýrské sítě (Na Vrchách, Karlín), lesní hospodářství, místní poplatky a smluvní nájemné – reklamy na mostě přes D1 a na ulici Hlavní, nájemné ČOV a vodojemu Peleška, obecní úřad (O2), hřbitovní kaple a vodní plochy, dále příjmy z provozování sportovního areálu a tělocvičny a odměna za třídění opadu (EKO-KOM).

Vedle výdajů na pokrytí spoluúčasti investičních akcí roku 2022 (ČOV, kanalizace, vodovod a rekonstrukce ulice Hubačovská 17 mil. Kč), také vyčleňujme položku 15 mil. Kč na realizaci již projekčně připravené nástavby školy pro chystané navýšení kapacity (MŠ o 28 dětí, ZŠ o 20 žáků, jídelny o 70 jídel – po neuvěřitelně vysokém počtu všemožných hygienických studií mohlo být konečně zahájeno stavební řízení), jsou zde dále výlohy na běžné fungování celé obce, obecního úřadu a obou škol a významné útraty na kompletní zajištění odpadového hospodářství (1,7 mil. Kč), na provoz sportovního areálu a tělocvičné haly (1 mil. Kč), veřejného osvětlení, na údržbu zeleně a lesů a v neposlední řadě na podporu spolků a kulturních akcí (SK Mirošovice, MC Čolek, Baráčníci, jarmark a vánoční výzdoba, aj.). Celý rozpočet s komentářem je uveřejněn na obecním webu.

Rozpočtovým výhledem na roky 2023-24 jsou předpokládané náklady na přípravu výše uvedených projektů a vymezení možných finančně náročných akcí (projekt nástavby MŠ a ZŠ Mirošovice, veřejné osvětlení Hubačovská a Na Vrchách, opravy komunikací (Na Vrchách) a lesních cest, výsadba po kůrovcové kalamitě, další revitalizace obce – zeleň a dětská hřiště, dům Hlavní 5, aj. Stav závazků (dluhy obce) činí 0,- Kč, stejně tak obec neeviduje žádné pohledávky vůči třetím osobám. 

 


Rozpočet 2023

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2024 -2025

Rozpočtová opaření - 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023

 

Rozpočet 2022

příjmy (295.04 kB)
výdaje (219.92 kB), místní správa (286.8 kB)rozpočtový výhled 2023-2024 (313.67 kB)
Rozpočtová opatření - 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022 

 

Rozpočet 2021

příjmy
výdaje, místní správarozpočtový výhled 2022-2023
Rozpočtová opatření - 1/2021 (270.99 kB), 2/2021 (265.65 kB), 3/2021 (266.01 kB), 4/2021 (266.13 kB), 5/2021 (271.39 kB), 6/2021 (268.12 kB), 7/2021 (268.93 kB), 8/2021 (270.53 kB),
9/2021 (279.3 kB), 10/202110/2021 (286.15 kB)

 

Rozpočet 2020

příjmy
výdajemístní správarozpočtový výhled 2021-2022
Rozpočtové opatření - 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 (290.27 kB)


Rozpočet 2019

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2020-2021

 

Rozpočet 2018

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2019-2020


Rozpočet 2017

příjmy
výdaje, místní správa, rozpočtový výhled 2018-19


Rozpočet 2016

příjmy
výdajerozpočtový výhled 2017-18
 

Rozpočet 2015

příjmy
výdaje
 

Rozpočet 2014

příjmy
výdaje


Rozpočet 2013

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2012

příjmy
výdaje

 

Rozpočet 2011

příjmy
výdaje

 


Rozpočty z dřívějších let jsou archivovány na Obecním úřadě Mirošovice