Navigace

Obsah

Základní informace


Obec Mirošovice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha – východ, v blízkosti dálnice D1 u Exitu 21. Do centra Prahy je vzdálenost 30 km, město Říčany (obec s rozšířenou působností) leží na poloviční cestě. Mirošovice se rozkládají na 537 ha, k 1.1.2015 bylo v obci hlášeno k trvalému pobytu 1158 obyvatel.


První uvedení jména MIROŠOVICE pochází z královské listiny z 25.3.1250, kde se jmenuje mezi svědky Martin de Mirosowich. V roce 1415 už byly Myrosowyczye součástí zemanského statku Zlenice.


Za posledních 15 let zaznamenaly Mirošovice mohutný rozvoj – obec je kompletně plynofikována, má vlastní ČOV a kanalizaci a veřejným vodovodem proudí voda ze Želivky (napojení na přivaděč Javorník-Benešov). V rámci 1. a 2. etapy prošly opravou téměř všechny zasíťované místní komunikace a chodníky při krajských silnicích (Hlavní a Senohrabská), díky vlastním podnikatelským záměrům nebo úspěchům v dotačních žádostech z evropských či národních fondů se mj. podařilo kompletně zrekonstruovat areál základní a mateřské školy včetně postavení nové moderní tělocvičny, vybudovat víceúčelový sportovní areál s umělým osvětlením, odbahnit Štičí rybník, zateplit obecní úřad, opravit a rozšířit síť veřejného osvětlení a místního rozhlasu, obnovit veřejnou zeleň, pořídit si zametací stroj, apod. - více - viz projekty


V obci je přítomen lékař, ze spolků zde funguje fotbalový oddíl SK Mirošovice, Mateřské centrum Čolek a také místní Baráčníci. Mirošovice byly zákládajícím členem sdružení obcí Ladův kraj (v dubnu Mirošovice pravidelně zahajují tradiční poznávací pochod na kole i pěšky Krajinou barona Ringhoffera), a také si zde pochutnáte ve třech restauracích.


Obec Mirošovice leží v průměrné výšce 334 nad mořem, prochází tudy železniční trať na Benešov a České Budějovice. Z katastrálního území Mirošovice u Říčan zabírá třetinu orná půda, čtvrtinu plochy tvoří lesy. 

Zima před Obecním úřadem Mirošovice - 10.12.2012