Navigace

Obsah

Veřejná zasedání zastupitelstva - program, usnesení, zápis


Zastupitelé se schází dle potřeby na pracovních jednáních, pravidelně 1x za 3 měsíce na veřejném zasedání. Zasedání svolává a  zpravidla řídí starosta, přičemž starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to třetina zastupitelů nebo hejtman kraje.

Na webu najdete program, usnesení a zápisy z veřejných zasedání zastupitelů z let 2016 - 2021.

Informace o zasedáních z dřívějších let získáte na Obecním úřadě Mirošovice.
 

Zasedání v roce 2024:

 

zasedání 1/2024 - 20. března 2024