Navigace

Obsah

Obecní hřbitov, pohřebnictví


Obecní hřbitov, resp. hřbitov ve vlastnictví a správě obce Mirošovice, je umístěn na jižním konci ulice Senohrabské vlevo za mostem přes silnici I/3 na České Budějovice. Jsou zde uloženy ostatky bývalých mirošovických a senohrabských obyvatel, zčásti také občanů z blízkého i vzdáleného okolí.

V současné době se zde nachází 325 hrobů a 20 urnových míst v kapli. Hřbitov je otevřen od 7.00 - 19.00 hodin  po celý rok. Údržbu hřbitova zajišťují zaměstnanci Obecního úřadu Mirošovice. Viz orientační plán hřbitova a  hřbitovní řád.

Hrobové místo na hřbitově lze získat jen na základě souhlasu a podepsané smlouvy "O pronájmu hrobového místa" s obcí Mirošovice.  Nájemné činí 150,-Kč/hrobové místo/rok. V souladu se Zákonem o pohřebnictví jsou neidentifikovatelné zanedbané hroby postupně rušeny. Viz výzva k podpisu smluv seznam hrobů, kde není uzavřena nájemní smlouva. Proto byl nově zbudován důstojný společný hrob (číslo 232) pro uložení případných lidských ostatků z těchto neznámých zpustlých hrobů. Ústně byla uzavřena dohoda pro celoroční práce s oprávněnými firmami, které doporučujeme:

  • pan František Hladík, Těptín, hrobnické práce, exhumace - tel. 721 858 817
  • pan Jaroslav Malý, Kostelec u Křížku, kamenické práce - tel. 602 857 645
  • Pohřební služby Sommer - tel. 800 100 847, www.pohrebnisluzbysommer.cz

 

V roce 2015 byla z vlastních zdrojů postavena nová hřbitovní zeď za 2,2 mil. Kč - viz Projekty 2000 - 2023
 Obecní hřbitov

Místo pro kontejnery na hřbitovní odpad