Navigace

Obsah

Zaměstnanci obecního úřadu - "pracovní četa"


Naši pánové v důchodovém věku, tvořící společně s multikárou spolehlivou  a svědomitou "pracovní četu", se scházejí každé ráno v tomto složení: 

 

  pan kontaktní telefon
1. Karel Kulvajt (vedoucí) 604 738 489
2. Stanislav Vaněček 724 143 780
3. Jiří Drda -


Pracovní činností pánů je kompletní údržba obce. To je:
 

  • úklid obce, obzvláště sběrných odpadových míst
  • letní a zimní údržba místních komunikací, zametací stroj
  • sekání trávy a starost o veřejnou zeleň, kácení křovin
  • opravy dopravních značek, cedulí, laviček, hřišť, apod.
  • drobné zednické a ostatní řemeslné práce
  • organizace sběrových víkendů, svoz odpadů
  • Čistý Ladův kraj, Ringhofferova cesta
  • veškerá další pomoc a podpora v rámci možností
     

Pány lze kontaktovat za účelem svozu železa (nebo volejte přímo obecní úřad).

 p. Servus a multikára M 26

Važme si (nevděčné) práce našich pánů a usnadněme jim ji minimálně pořádkem před svým domem.