Navigace

Obsah

Nejvýznamnější projekty v Mirošovicích


V souhrnné tabulce jsou uvedeny největší projekty, které byly realizovány pomocí dotačních titulů se spoluúčastí obce - krajských, národních nebo z fondů EU nebo hrazeny plně z obecního rozpočtu - za posledních cca 20 let, výhled do roku 2023.

Celkové investice v obci za toto období (vč. výhledu) činí přes 300 mil. Kč

 

Vedle těchto společně financovaných projektů obec realizovala spoustu akcí, které byly hrazeny pouze z vlastních zdrojů (protože jsme v žádostech o dotaci nebyli úspěšní nebo žádné dotační tituly nebyly v "nabídce" - např. územní plán, hřiště ve školní zahradě nebo u obecního úřadu, rekonstrukce rozhlasu a veřejného osvětlení, obecní hřbitov a válečné hroby, dopravní a info tabule, aj.).


Nový hrací povrch na školním hřišti - srpen 2012

 Obnova Pomníku padlých U Zvoničky - p. Dobrý, říjen 2012