Navigace

Obsah

Štičí rybníkŠtičí rybník - vodní plocha o velikosti 16 500 m2 v západní části obce pod protihlukovými stěnami silnice I. třídy I/3 na České Budějovice je ve vlastnictví obce Mirošovice. V roce 2005-6 prošel velkou renovací - odbahněním a opravami břehů a stavidla (viz projekty) a obnovy se také dočkala stará okolní zeleň.

Od té doby získala vodní plochy (včetně požární nádrže U Zvoničky - 1500 m2, podána žádost o odbahnění - viz tabulka projektů) do desetiletého pronájmu společnost Mirošovák s.r.o.

Smluvně je ustanovena povinnost doržovat přísné podmínky stanovenými Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), tj. - mimo jiné - extenzívní chov ryb (chov, který respektuje přirozenou úživnost vodní nádrže a vedle produkce ryb umožňuje i rozvoj přirozenýchj vodních a mokřadních splečenstev). Tedy je zakázáno krmit, hnojit a vápnit, vypouštět rybník od 15.8 - 15.10, žádný chov kachen apod.

Vedle těchto povinností jsou samozřejmě předmětem nájemní smlouvy další ustanovení - dodržování zákonů rybářských organizací, vedení přílušné dokumentace (manipulační řád, evidence hospodaření, pasport vodního díla,  apod.), kontrola kvality vody, starost o okolní plochy, atd.

Možnosti a podmínky rybaření, všechny informace a kontakt:

Mirošovák s.r.o, zastoupená jednatelem Erikem Slabým
Hlavní 368, 251 66 Senohraby
tel.: 777 790 388
erikreality@tiscali.cz

Případné dotazy a připomínky lze také směřovat samozřejmě na OÚ Mirošovice nebo na pověřeného zastupitele ing. Radka Lhockého (tel. 606 787 644)

Štičí rybník