Navigace

Obsah

Inženýrské sítě v ulici Ke Hradu


 

 • pokládka vodovodu (340 m) a splaškové kanalizace (330 m)
   
 • výstavba veřejného osvětlení (13 sloupů)
   
 • realizováno 10-12/2015
   
 • celkové náklady 3,6 mil. Kč
   
 • garant dotačního titulu:
  • Středočeský kraj (splašková kanalizace)
    
  • Obec Mirošovice - vlastní zdroje (vodovod, veřejné osvětlení)

 

Stránka

Zahájení 5.10.2016

Zahájení 5.10.2016

 

 

 

 

 

 

Těžký bagr s bouracím kladivem

Těžký bagr s bouracím kladivem

 

 

Napojení na hlavní řad přes soukromý pozemek

Napojení na hlavní řad přes soukromý pozemek

 


Stránka