Navigace

Obsah

Inženýrské sítě v ulici Ke Hradu


 

 • pokládka vodovodu (340 m) a splaškové kanalizace (330 m)
   
 • výstavba veřejného osvětlení (13 sloupů)
   
 • realizováno 10-12/2015
   
 • celkové náklady 3,6 mil. Kč
   
 • garant dotačního titulu:
  • Středočeský kraj (splašková kanalizace)
    
  • Obec Mirošovice - vlastní zdroje (vodovod, veřejné osvětlení)

 

Stránka

 

 

Štěrková úprava cesty

Štěrková úprava cesty

Hotovo

Hotovo

 

Výkop pro uložení kabele - VO

Výkop pro uložení kabele - VO

 

 

 

 

V ulici Ke Hradu se bude také svítit

V ulici Ke Hradu se bude také svítit

 


Stránka