Navigace

Obsah

 

 

Stránka

ČD. Výluky červenec - září 2024

Jak cestovat 7-9/2024 vlaky..

13. 6. 2024 Zobrazit více

VOLBY do Evropského parlamentu - první den účast přes 25%

1. den voleb

Volby do Evropského parlamentu

První den se dostavilo k mirošovické urně 246 voličů - to činí z celkového počtu 975 oprávněných voličů 25,23%-ní  účast.

Prvním voličem byl tradičně pan Ing. Viktor Mentzl.

.

------------------------------------------------------------------------------------

Volby do Evropského parlamentu

 

Doba konání voleb:              pátek   7. června 2024               14.00 – 22.00 hodin

                                               sobota 8. června 2024                08.00 – 14.00 hodin

Počet volebních okrsků:      1

Sídlo volební místnosti:       Obecní úřad Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice,

                                               Praha – východ

 

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v rámci celoevropských voleb.  Neexistují jednotná pravidla pro hlasování v celé EU, každý stát si určuje svoje vlastní.

V českém volebním systému může volič hlasovat pro jedinou kandidátku a udělit maximálně dva preferenční hlasy

 

  • Kdy : pátek 7.6. od 14.00 – 22.00 hod., sobota 8.6.od 8.00 – 14.00 hod.
  • Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice.
  • Kdo může volit: každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a má trvalé bydliště v Mirošovicích, případně občané odjinud s voličským průkazem
  • Podmínkou výkonu volebního práva je zápis občana, který má právo volit, ve stálém seznamu voličů. Tento seznam vede každý obecní úřad. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. 
  • Koho: poslancem EP může být zvolen každý občan, který je na území ČR nejpozději 2. den voleb po dobu 45 dnů veden v evidenci obyvatel a alespoň 2. den voleb dosáhl věku 21 let a není zbaven práva být volen.
  • Jak: pouze osobní účastí (zastoupení není možné). Hlasovací lístky byly dodány všem voličům zapsaných v seznamu pro volby do EP do schránek nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tedy do úterý 4. června v modré doručovací obálce. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR (občanský průkaz, pas). Občan, hlasující na voličský průkaz, je povinen odevzdat jej volební komisi. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží hlasující prázdnou šedou úřední obálku. Na žádost lze dodat za chybějící či poškozené nové hlasovací lístky. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru k úpravě hlasovacích lístků (za plentu). Zde vloží do obálky 1 hlasovací lístek.  Na tomto hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému dává přednost. Jiné úpravy nemají na posuzování vliv. Po opuštění prostoru za plentou vloží občan úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky.

 

.


7. 6. 2024 Zobrazit méně

Dětský den a 4 roční období - neděle 9.6. od 14 hodin. Pořádá MC Čolek

Na pláži u rybníka a pak divadelní představení

4. 6. 2024 Zobrazit více

Občanská poradna - Cesta integrace

Široká nabídka služeb

1. 6. 2024 Zobrazit více

Stránka