Obsah

Baráčníci - Sružená obec Baráčníků MirošoviceNázev spolku: Sdružená Obec Baráčníků Mirošovice, VII. župa Vlasákova

Kontaktní údaje:


Mirošovická historie:

Sdružená Obec baráčníků v Mirošovicích byla založena v lednu 1902 a na "valné hromadě" byl prvním rychtářem zvolen František VLASÁK. Na domě č.p. 48 toto připomíná pamětní deska. Tento "soused" byl rychtářem od 29. června 1902 až do roku 1913 a právě po něm nese obec název: VII. župa Vlasákova.

Činnost:

V minulosti byla činnost tohoto spolku velmi pestrá - tradiční krojované baráčnické plesy, staročeské Máje s tradiční Českou i Moravskou Besedou, práce s dětmi. 
V současnosti se každoročně koná "Vítání léta" s country kapelou Duha a také "Rozloučení s létem". S dětmi pak hlavně maškarní karnevaly a Mikulášské besídky. Na každoročí výroční valné hromadě se zprávy jednotlivých činovníků často i ve veršované podobě.

U baráčníků má vše a všichni svá specifická označení. Např. soused a tetička, rychtář, syndik, dráb, ponocný, panímaminka a pantatínek, šafář a šafářka,  švandymistr, slídilové účtů, praporečník a další. V čele spolku stojí rychtář a konšelstvo.

  Baráčníci U Císaře


Přejeme hodně zdraví, elánu a koláčků!